Till innehållet

Öppenvårdsrehabilitering för rehabiliteringsklienter med psykossjukdom

Målsättningen med öppenvårdsrehabiliteringen med inriktning på rehabiliteringsklienter med psykossjukdom är att stöda och förbättra målgruppens livshantering, tillfrisknande och vardagshantering.

Öppenvårdsrehabiliteringen är riktad till 18 år fyllda personer som lider av schizofreni eller annan psykossjukdom. Öppenvårdsrehabiliteringens främsta uppgift är stöda klientens psykiska och sociala funktionsförmåga samt stöda och ombesörja medicineringen. För öppenvårdsrehabiliteringens innehåll och förverkligande ansvarar en specialistläkare inom psykiatri och vården förverkligas av skolad personal inom vårdbranschen.

Du blir klient inom öppenvårdsrehabiliteringen genom en läkarremiss utfärdad av specialsjukvårdens (Vasa centralsjukhus) psykiatriska öppenvård.

Service-enhetens chef Noora Ekström, tel. 040 718 0401 kl. 8 – 16

Psykosocial rehabilitering och servicehandledning Handelsesplanaden 8, 2 vån, 65100 Vasa

Rehabilitering i hemmet för rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa eller rusmedelsproblem

Syftet med den psykosociala rehabiliteringen i hemmet är att stöda och förbättra livshanteringen, tillfrisknandet och vardagshanteringen för personer som rehabiliteras från psykisk ohälsa och rusmedelsproblem.  

Inom rehabiliteringen i hemmet handleder och stöder man klienten till att klara sig i hemmet och utanför hemmet med fokus på ärenden i anslutning till hantering av vardagen. Tjänsterna baseras på en utvärdering av servicebehovet och uppgörandet av en klientplan i enlighet med socialvårdslagen. Tjänsterna är avgiftsfria för klienten.

Tjänsterna inom den psykosociala rehabiliteringen i hemmet inkluderar även stödbostäder i en rehabiliterande boendeform som stöder ett rusmedelsfritt liv och rehabiliteringsprocessen. Stödbostaden omfattar automatiskt handledning och stöd för stödbostadsformen.

I arbetsteamet för rehabilitering i hemmet ingår yrkesutbildad personal inom social- och hälsovårdsbranschen.

Man söker sig till rehabilitering i hemmet för rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa eller rusmedelsproblem genom Social- och hälsovårdscentralens Vuxensocialarbete. Socialarbetaren bedömer tillsammans med klienten dennes behov av service, och baserat på detta uppgör man en plan för förverkligandet av servicen och fattar beslut om inledandet av servicen.

Service-enhetschef Noora Ekström tel. 040 718 0401 kl. 8 – 16

Psykosocial rehabilitering och servicehandledning

Handelsesplanaden 8, 2 vån, 65100 Vasa