Till innehållet

För vem?

Tjänsten riktar sig till personer vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att försämras. Genom bedömning och vägledning samt tidigt ordnad rehabilitering, service och vård främjas fortsatt boende hemma. Våra klienter är kommuninvånare som fyllt 65 år, främst boende hemma eller i servicebostäder, samt deras anhöriga eller andra närstående. 

Vi hjälper med:

  • att reda ut sociala problem 
  • problem relaterade till familjesituationen, boendet eller droganvändning 
  • att reda ut den ekonomiska situationen (t.ex. brist på pengar) 
  • att söka intressebevakare 

Vi ger också handledning, råd och hjälp till anhöriga. Vid behov gör vi hembesök. 

Ta kontakt (Vasa)

  • Centrum, Sandviken, Vasklot, Sundom, tfn 0400 985 914
  • Vöråstan, Brändö, Dragnäsbäck, Hemstrand, Storviken, Gerby, Västervik tfn 040 757 3389
  • Vapenbrödrabyn, Bobäck, Roparnäs, Orrnäs, Melmo, Korsnäståget, Gamla Vasa, Höstves, Högbacken, Sunnanvik, tfn 040 758 0336
  • Lillkyro tfn 040 480 2264

Vasa stadssjukhusets klienter: 

Ledande socialarbetare: tfn 040 480 2264, besöksadress: Dammbrunnsvägen 4, hus 2 

Kontaktuppgifter på olika orter: 

Laihela: socialarbetare äldreservice tfn 050 4062 513, telefontid vardagar kl. 10.00–11.00, Laihelavägen 50 (2 vån.) 

Jakobstadsregionen: socialarbetare äldreservice tfn 06 786 2642, telefontid må-fre 8.00–9.00, Runebergsgatan 9

Vörå: 06 382 1111 telefonväxel, Vöråvägen 18 

Malax: Vuxensocialt arbete tfn växel 06  218 1111, telefontid/tidsbeställning vardagar kl. 8.30–9.30, Malmgatan 5 

Kristinestad: Tidsbeställning per telefon kl. 9.30–10.30 via telefonväxeln, tfn 06 221 6200, fråga efter en socialarbetare. Besöksadress Lappfjärdsvägen 10 (ingång via Familjecenter) 

Kaskö: tfn 06 220 7711, Rådhusgatan 34 

Nyttiga blanketter 

Relaterade tjänster