Till innehållet

För vem?

Tjänsten riktar sig till personer vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att försämras. Genom bedömning och vägledning samt tidigt ordnad rehabilitering, service och vård främjas fortsatt boende hemma. Våra klienter är kommuninvånare som fyllt 65 år, främst boende hemma eller i servicebostäder, samt deras anhöriga eller andra närstående. 

Vi hjälper med:

  • att reda ut sociala problem 
  • problem relaterade till familjesituationen, boendet eller droganvändning 
  • att reda ut den ekonomiska situationen (t.ex. brist på pengar) 
  • att söka intressebevakare 

Vi ger också handledning, råd och hjälp till anhöriga. Vid behov gör vi hembesök. 

Kontaktuppgifter på olika orter:

Kontakt till äldreservicens socialarbetare enligt eget efternamns begynnelsebokstav
A-J tfn 040 193 2026
K-R tfn  050 438 5964
S-Ö tfn 040 182 5268
Service som stöder rörligheten tfn 040 194 9132
Ledande socialarbetare: tfn 040 182 5268

Slussgatan 11, 64260 Kaskö 

telefonväxeln tfn 06 218 1111

Ledande socialarbetare: tfn 040 482 9463

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Socialarbetare tfn. 040 619 7308

Ledande socialarbetare: tfn 040 482 9463

Socialarbetare: tfn 040 619 7308

Tidsbeställning per telefon kl. 9.30–10.30 via telefonväxeln, tfn 06 218 1111, fråga efter en socialarbetare. Besöksadress Lappfjärdsvägen 10 (ingång via Familjecenter) 

Ledande socialarbetare: tfn 040 482 9463

socialarbetare äldreservice tfn 050 4062 513 eller 040 480 2264
telefontid vardagar kl. 10.00–11.00, Dammbrunnsvägen 4, hus 2, Vasa

Socialarbetare tfn. 040 186 9948

Ledande socialarbetare: tfn 040 482 9463

Ledande socialarbetare: tfn 040 482 9463

  • Centrum, Sandviken, Vasklot, Sundom, tfn 0400 985 914
  • Vöråstan, Brändö, Dragnäsbäck, Hemstrand, Storviken, Gerby, Västervik
    tfn 040 757 3389
  • Vapenbrödrabyn, Bobäck, Roparnäs, Orrnäs, Melmo, Korsnäståget, Gamla Vasa, Höstves, Högbacken, Sunnanvik, tfn 040 758 0336
  • Lillkyro tfn tfn 050 406 2513

Vasa stadssjukhusets klienter: 

Ledande socialarbetare: tfn 040 480 2264
besöksadress: Dammbrunnsvägen 4, hus 2 

Socialarbetare: tfn 040 186 9948

Ledande socialarbetare: tfn 040 482 9463 

Nyttiga anvisningar