Till innehållet

En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna. Ytterligare uppgifter om användningen av stödtjänster ger det egna områdets hemvårdens serviceledare.

Ansökan om trygghetstelefon finns i hemkommunens kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Telefontid vardagar kl. 8:30-11:30

06 786 2660


SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Hemsjukskötare tel. 040 522 1248
Servicehandledare tel. 050 345 4947

Telefontid vardagar kl. 9-11

Norra Korsholm, Kvevlax, Helsingby och Solf
Carina Malmsten 06 218 4182

Smedsby, Böle och Replot
Johanna Hautala 06 218 4171

Britt-Marie Kaarre 040 545 8092

Tuire Pussinen 050 548 9553

Telefontid vardagar 8:30-11:30

06 786 2660

SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Mari Vertanen 050 526 1169

Ulrika Häggström 050 441 4847

Telefontid vardagar kl. 8-10

Lilli Groop 050 345 4947

Sofia Smått-Nyman 040 160 0673

Telefontid vardagar kl. 8:30-11:30

06 786 2660

Nykarleby välfärdscentral

Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby

Telefontid vardagar 8:30-11:30

06 786 2660

SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Telefontid vardagar kl. 9-11 och 12-14.

Liselott Kieslich 06 218 1413

Minttu Krokvik 06 382 1421