Till innehållet

En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna. Ytterligare uppgifter om användningen av stödtjänster ger det egna områdets hemvårdens serviceledare.

Kontaktuppgifter

Telefontid vardagar kl. 8:30-11:30

06 786 2660

Jakobstad
SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Anne Kotiranta 040 504 2534

Telefontid vardagar kl. 9-11

Smedsby, Böle och Replot
Johanna Hautala 06 218 4171

Kvevlax, Södra och Östra Korsholm och Solf
Carina Malmsten 06 218 4182

Norra Korsholm
Nina Betlehem 06 218 4156

Britt-Marie Kaarre 040 545 8092

Tuire Pussinen 050 548 9553

Mari Vertanen 050 526 1169

Ulrika Häggström 050 441 4847

Telefontid vardagar kl. 8-10

Lilli Groop 050 345 4947

Sofia Smått-Nyman 040 160 0673

Telefontid vardagar kl. 8:30-11:30

06 786 2660

Nykarleby välfärdscentral

Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby

Telefontid vardagar kl. 9-11 och 12-14.

Liselott Kieslich 06 218 1413

Minttu Krokvik 06 382 1421