Till innehållet

En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna. Ytterligare uppgifter om användningen av stödtjänster ger det egna områdets serviceledare.

Ansökan om trygghetstelefon finns i hemkommunens kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Telefontid vardagar kl. 8:30-11:30

06 786 2660
SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Servicehandledare 050 345 4947

Telefontid vardagar kl. 9-11

Norra Korsholm, Kvevlax, Helsingby och Solf
Carina Malmsten 06 218 4182

Smedsby, Böle och Replot
Johanna Hautala 06 218 4171

Telefontid vardagar kl. 9:00-11:00

Therese Sten-Nordström 040 648 7825

Johanna Sohlström 050 526 1169

Maarika Laitamäki 040 610 9112

Ellinor Engblom 050 347 1331

Tuire Pussinen 050 548 9553

Kukka Trofast 040 525 9191

Telefontid vardagar 8:30-11:30

06 786 2660
SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Johanna Sohlström 050 526 1169

Therese Sten-Nordström 040 648 7825

Telefontid vardagar kl. 8-10

Lilli Groop 050 345 4947

Emma Sjöberg 040 160 0673

Telefontid vardagar kl. 8:30-11:30

06 786 2660
Nykarleby välfärdscentral
Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby

Telefontid vardagar 8:30-11:30

06 786 2660
SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Kartläggningsteamet telefontid kl. 9:00-15:00, 06 218 2152

Telefontid vardagar kl. 9-11 och 12-14.

Liselott Kieslich 06 218 1413

Minttu Krokvik

tel. 040 648 8628, telefontid vardagar kl. 9-11