Till innehållet

Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas läkarutlåtande, av vilket framgår vårdtagarens dagliga vårdbehov. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omvårdnad som är möjlig att ordna i vårdtagarens hem.

Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Stödet beviljas ej om hjälpbehovet bara gäller matlagning, städning eller hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet. I bedömningen beaktas familjens normala interna ansvar och förälderns sedvanliga ansvar för sitt barn. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

Kontaktuppgifter

Monika Björkqvist tfn. 050 5994671 (förvaltning, hela välfärdsområdet)

Äldre, närståendevård över 65 år
Jakobstad, Pedersöre

Linda Häggblom, servicehandledare, tfn. 06 786 2645 måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.00-9.00 

Linda Södergård-Hatt, servicehandledare, tfn. 06 786 2645 måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.00-9.00 

Österbottens Välfärdsområde
Seniorcenter Jakobstad
Närståendevård
PB 111
68601 Jakobstad

Nykarleby, Larsmo 

Jessica Snellman-Kangas, servicehandledare, tfn. 06 786 2570 måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.00-9.00 

Österbottens välfärdsområde
Minnesrådgivning Jakobstad
Närståendevård
PB 111
68601 Jakobstad

Funktionshindrade

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Strengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Annika Löv, servicehandledare , tfn. 050 523 3432 

  • Närståendevård – Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby 

Äldre, närståendevård över 65 år

Stina Nyman tfn. 040 587 4870 vardagar kl. 9.30-10.30

Buketten
Närståendevård
Silverbergsvägen 1
66200 Korsnäs

Anne Kotiranta (ansvarig vårdare intervallvård Mariahemmet) tfn. 040 504 2534

Äldre, närståendevård över 65 år

Heidi Hakala-Öman tfn. 06 218 4176 vardagar kl. 8.30-10.30

Solgård serviceboende
Närståendevård HHÖ
Gamla Karperövägen 17A
65610 Korsholm


Äldre, närståendevård över 65 år

Frida Bergqvist tfn. 050 350 2023 vardagar kl. 9.30-10.30

Solgård serviceboende
Närståendevård FB
Gamla Karperövägen 17A
65610 Korsholm

Äldre, närståendevård över 65 år

Stina Nyman tfn. 040 587 4870 vardagar kl. 9.30–10.30

Buketten
Närståendevård
Silverbergsvägen 1
66200 Korsnäs

Äldre, närståendevård över 65 år

Ellinor Engblom tfn. 050 347 1331 vardagar kl. 9.00–11.00

Terjärv vårdcenter
Närståendevård
Hörbyvägen 8
68700 Kronoby

Funktionshindrade

Annika Löv, servicehandledare , tfn. 050 523 3462 

Äldre, närståendevård över 65 år

Heidi Hakala-Öman tfn. 06 218 4176 vardagar kl. 8.30-10.30

Solgård serviceboende
Närståendevård HHÖ
Gamla Karperövägen 17A
65610 Korsholm


Äldre, närståendevård över 65 år

Frida Bergqvist tfn. 050 350 2023 vardagar kl. 9.30-10.30

Solgård serviceboende
Närståendevård FB
Gamla Karperövägen 17A
65610 Korsholm


Äldre, närståendevård över 65 år

Frida Bergqvist tfn. 050 350 2023 vardagar kl. 9.30-10.30

Solgård serviceboende
Närståendevård FB
Gamla Karperövägen 17A
65610 Korsholm

Äldre, närståendevård över 65 år

Ann-Christine Järf-Rex tfn. 040 530 4711 vardagar kl. 9.00-11.00
Nina Koskela tfn. 040 836 9255 vardagar kl. 9.00-11.00

Österbottens välfärdsområde
Närståendevård
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa

Äldre, närståendevård över 65 år

Minttu Krokvik tfn. 040 648 8628 vardagar kl. 9-11

Österbottens välfärdsområde
Närståendevård
Öurvägen 31
66800 Oravais

Närståendevård under 65 år

Socialarbetare tfn. 06 218 3823
Telefontid vardagar kl. 9–10

Servicehandledare tfn. 040 168 5379