Till innehållet

Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas läkarutlåtande, av vilket framgår vårdtagarens dagliga vårdbehov. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omvårdnad som är möjlig att ordna i vårdtagarens hem.

Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Stödet beviljas ej om hjälpbehovet bara gäller matlagning, städning eller hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet. I bedömningen beaktas familjens normala interna ansvar och förälderns sedvanliga ansvar för sitt barn. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

Kontaktuppgifter

Monika Björkqvist tfn. 050 5994671 (förvaltning, hela välfärdsområdet)

Äldre

Linda Häggblom, socialhandledare, tfn. 06 786 2645

Österbottens Välfärdsområde
Seniorcenter Jakobstad
Närståendevård
PB 111
68601 Jakobstad

 • Närståendevård över 65 år
 • Jakobstad, Pedersöre 
 • Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-9 

Linda Södergård-Hatt, socialhandledare, tfn. 06 786 2645 

Österbottens Välfärdsområde
Seniorcenter Jakobstad
Närståendevård
PB 111
68601 Jakobstad

 • Närståendevård över 65 år 
 • Jakobstad, Pedersöre 
 • Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-9 

Jessica Snellman-Kangas, socialhandledare, tfn. 06 786 2570 

Österbottens välfärdsområde
Minnesrådgivning Jakobstad
Närståendevård
PB 111
68601 Jakobstad

 • Närståendevård över 65 år
 • Nykarleby, Larsmo 
 • Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-9  

Funktionshindrade

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Strengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Pia Wikman, socialarbetare, tfn. 040 805 1973

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Annika Löv, socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Närståendevård – Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby 

Carina Forsström, socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Närståendevård  Barn – Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby 

Funktionshindservice för barn

Heidi Sjöblom, socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Hannah Dang-Kivilompolo, socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby

Jenny Edström, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Frida Bergqvist tfn. 040 5874 870

Solgård
Närståendevård
Gamla Karperövägen 17 A
65610 Korsholm

Anne Kotiranta (ansvarig vårdare intervallvård Mariahemmet) tfn. 040 504 2534

Heidi Hakala-Öman tfn. 050 553 8762

Åldringshem Solgård/
Närståendevård HHÖ
Gamla Karperövägen 17A
65610 Korsholm

Frida Bergqvist tfn. 040 5874 870

Solgård
Närståendevård
Gamla Karperövägen 17 A
65610 Korsholm

Heidi Hakala-Öman tfn. 050 553 8762

Ulrika Häggström tfn. 050 441 4847

Närståendevård
Malmbrinken 4
66100 Malax

Telefontid vardagar kl. 9.30-10.30
Mikaela Guldén tfn. 050 350 2023

Solgård
Närståendevård
Gamla Karperövägen 17 A
65610 Korsholm

Telefontid vardagar kl. 9-11
Ann-Christine Järf-Rex tfn. 040 530 4711
Nora Orbinski från 24.10.2022 tfn. 040 836 9255

Österbottens välfärdsområde/
Närståendevård
Dammdrunnsvägen 4
65100 Vasa

Minttu Krokvik (över 65 åringar) tfn. 06 218 3828

Österbottens välfärdsområde
Närståendevård
Vasavägen 837
66710 Kaitsor

Socialarbetare (under 65 åringar) tfn. 06 218 3823
Telefontid vardagar kl. 9–10

Socialhandledare tfn. 040 168 5379