Till innehållet

Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas läkarutlåtande, av vilket framgår vårdtagarens dagliga vårdbehov. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omvårdnad som är möjlig att ordna i vårdtagarens hem.

Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Stödet beviljas ej om hjälpbehovet bara gäller matlagning, städning eller hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet. I bedömningen beaktas familjens normala interna ansvar och förälderns sedvanliga ansvar för sitt barn. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

Kontaktuppgifter

Monika Björkqvist tfn. 050 5994671 (förvaltning, hela välfärdsområdet)

Äldre

Linda Häggblom, socialhandledare, tfn. 06 786 2645

 • Närståendevård över 65 år
 • Jakobstad, Pedersöre 
 • Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-9 

Linda Södergård-Hatt, socialhandledare, tfn. 06 786 2645 

 • Närståendevård över 65 år 
 • Jakobstad, Pedersöre 
 • Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-9 

Jessica Snellman-Kangas, socialhandledare, tfn. 06 786 2570 

 • Närståendevård över 65 år
 • Nykarleby, Larsmo 
 • Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-9  

Funktionshindrade

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Stengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Maria Liljestrand, socialarbetare, tfn. 06 786 2614

 • Närståendevård , Jakobstad och Larsmo

Bodil Häger-Kantola, socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Pia Wikman, socialarbetare, tfn. 040 805 1973

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Bodil Ravall, socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna

Erika Holm, socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Annika Löv, socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Närståendevård – Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby 

Josefine Björkfors, socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Närståendevård  Barn – Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby 

Funktionshindservice för barn

Heidi Sjöblom, socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Hannah Dang-Kivilompolo, socialarbetare, tfn. 040 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre

Gun Vikström, socialarbetare,

 • Specialomsorg, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby

Ida-Sofia Moilanen, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Jenny Edström, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Frida Bergqvist tfn. 040 5874 870

Anne Kotiranta (ansvarig vårdare intervallvård Mariahemmet) tfn. 040 504 2534

Heidi Hakala-Öman tfn. 050 553 8762

Frida Bergqvist tfn. 040 5874 870

Heidi Hakala-Öman tfn. 050 553 8762

Mari Vertanen tfn. 050 526 1169

Mikaela Guldén tfn. 050 350 2023

Telefontid vardagar kl. 9-11
Ann-Christine Järf-Rex tfn. 040 530 4711
Annika Honkakangas tfn. 040 836 9255

Minttu Krokvik (över 65 åringar) tfn. 06 382 1421

Mona-Lisa Sandelin (under 65 åringar) tfn. 06 382 1402
Telefontid vardagar kl. 9–10