Till innehållet
Allmänt

Gemenskapsboende en lösning för tryggt åldrande

Nu har Österbottens välfärdsområde bestämt hurdant gemenskapsboende området ska erbjuda i framtiden. Gemenskapsboende är ett bra alternativ för den som inte längre klarar sig i sitt eget hem, men som heller inte behöver omsorg dygnet runt. Gemenskapsboende möter det behov på en trygg omgivning som äldre har.

Gemenskapsboende betyder att personen bor i en egen lägenhet i en tillgänglig och trygg byggnad. I byggnaden ordnas också social verksamhet. Hemvården står för de omsorgstjänster som den boende behöver.

– Vår plan är att gemenskapsboende ska bli en lösning för äldre personer som känner sig ensamma och otrygga. På gemenskapsboendet får man både hjälp och sällskap. Fram tills nu har vi saknat den här typen av övergångsboende mellan det egna hemmet och intensiv omsorg dygnet runt, säger sektordirektör Pia Vähäkangas.

Gemenskapsboende blir en ny serviceform. Personen skickar in en ansökan om plats på gemenskapsboende, sedan görs en bedömning av hens servicebehov och slutligen upprättas en individuell klientplan.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände servicebeskrivning​en för gemenskapsboende på sitt sammanträde den 17 juni.

De första får flytta in år 2025    

Österbotten har inte ännu några gemenskapsboendeplatser som motsvarar den nya servicebeskrivningen. Boendeenheten Bostället i Närpes är den enhet som ligger närmast den nya serviceformen. Just nu håller välfärdsområdet på att kartlägga vilka lokaliteter som kunde användas för gemenskapsboende.

– Rekommendationen är att byggnaden ska vara tillgänglig och att personens egen lägenhet ska vara ungefär 30 kvadratmeter stor. Lägenheten ska ha eget duschrum och kokmöjligheter, säger Vähäkangas. – Byggnaden behöver också ha utrymmen där de boende kan träffas samt utrymmen för gemensam verksamhet.

Förhoppningen är att man redan i slutet av år 2024 kan ta emot boende till gemenskapsboendeplatser. Antalet platser utökas i hela området under de närmsta åren.

”Service på rollatoravstånd”

Både välfärdsområdets och kommunernas äldreråd har diskuterat modellen med gemenskapsboende. Henrik Sandberg som är ordförande för välfärdsområdets och Pedersöres äldreråd anser att gemenskapsboende passar för de äldre personer som känner sig otrygga i sitt hem och som inte längre klarar av att ta hand om till exempel ett hus.

– Tanken är att personerna som bor på ett gemenskapsboende ska befinna sig i samma livssituation. Det är viktigt att de boende kan känna sig trygga och fortfarande behålla sin självständighet. Gemenskapsboendet borde ligga på ett sådant ställe att det går att ta sig till service, såsom butiken, med rollator, säger Sandberg.

Sandberg tycker att det är viktigt att par har möjlighet att flytta in i ett gemenskapsboende. Den nya serviceformen får inte heller bli för dyr för kunden.

– För att serviceformen ska vara så attraktiv som möjligt får den inte kosta för mycket för kunden. I synnerhet äldre kvinnor som bor på landsbygden har ofta mycket små inkomster, säger Sandberg.

Gemenskapsboende passar för personer som
– vill flytta till ett gemenskapsboende och vill ha sällskap av andra
– klarar vardagen i en egen lägenhet och kan fatta ändamålsenliga beslut i vardagen
– kan röra sig med eller utan hjälpmedel i den egna lägenheten och runtom i byggnaden
– kan sköta sin hygien med assistans
– kan äta själva
– kan använda telefon och/eller trygghetslarm (armband)
– kan tillkalla hjälp i en nödsituation
– inte är farliga eller störande för de andra på boendet
– inte behöver kontinuerlig omsorg nattetid