Till innehållet

Vid misstanke om en minnessjukdom, som tidigare inte blivit undersökt eller behandlad, kan patienten eller en anhörig ta kontakt direkt till geriatriska poliklinikens skötare. Man kan också söka sig till geriatriska polikliniken med remiss av läkare.

Uträtta ärenden

Besöksadress
Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Minnesskötare Aliisa Öling
Telefontid må-fre kl 9-10 
0400 910 708 

Minnesskötare Aija Jussila
Telefontid må-fre kl 9-10
040 556 9668 

Minneskoordinator Milla Kallio
040 525 3487

Minneskoordinator Minna Nyman
040 596 2024

Minneskoordinator Mia-Mari Sandell
040 197 1175

Besöksadress
Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Minnesskötare på läkarmottagningen
Tel.tid må-fre kl 9-14
Tel; 06-325 8200 (Pasi Luhtala)

Minnesskötare på allmän mediciniska avdelning
Tel; 040 714 8916 (Kirsi Valtonen)

Hembesök görs vid behov

Oravais hälsovårdscentral
Öurvägen 25, 66800 Oravais

Carola Sundström
Äldrerådgivare/minnesskötare
Tfn 044 727 1230

Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Huvudingången A, rum 76, 77 och 80

Gerd Viklund
Äldrerådgivare/minnesskötare (Smedsby, västra delen av Norra Korsholm och Replot)
Tfn 050 518 1051, säkrast anträffbar kl. 8–9.

Katarina Ingman
Äldrerådgivare/minnesskötare (östra delen av Korsholm, Kvevlax, Helsingby och Solf)
Tfn 044 424 9133, säkrast anträffbar kl. 8–9

Pernilla Fant
Äldrevårdskoordinator
Tfn 044 727 7390

Besöksadress
Rådhusgatan 20, 68600 Jakobstad 
Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby 

LARSMO, PEDERSÖRE Purmo, Forsby, Bennäs
Ann-Helen Björklund
Tel: 044-353 8523, 786 2618  

JAKOBSTAD svenska 
Minnesrådgivare Saara Östman
Tel 040-805 1646, 786 2646 
Ledig fredagar

PEDERSÖRE Esse, Kållby, Sandsund
Minnesrådgivare Anna Backman
Tel 050-356 1071, 786 2620
Ledig tisd-onsd

NYKARLEBY
Minnesrådgivare Maria Nyholm
Tel 050-511 7669, 786 2771 

JAKOBSTAD svenska / NYKARLEBY Jeppo, Pensala
Minnesrådgivare Eva-Lotta Haga
Tel 040-805 1266, 786 2776 
Ledig måndagar

PIETARSAARI, PEDERSÖRE, UUSIKAARLEPYY suomenkieliset asiakkaat 
Muistineuvoja Maarit Pasanen
Tel: 050-438 5923, 786 2619 

Kristinestad, Kaskö
Minnesrådgivare Stina Bärnlund
Tel.nr 0406486522

Närpes
Minnesrådgivare Carina Nyström
Tel.nr 040 6764992

Seniorrådgivare Harriet Harf

Tel.nr 040 160 0623

Malax
Minnesrådgivare Jenny Forsén 
Tel.nr 0503278150

Malax-Korsnäs
Minnesskötare/seniorrådgivare Tina Backlund
Tel tid 8-9
Tel.nr 050 4417782