Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Gör så här om du oroar dig för ditt eget eller en närståendes minne

En man med grått skägg och en kvinna med brunt hår pratar med en person vid ett bord.
Hur borde man gå till väga om man märker att en närståendes minne börjat krångla eller om man är orolig över sitt eget minne? Ifall man börjar misstänka en minnessjukdom som inte undersökts och som man inte fått vård för, går det att kontakta en skötare vid geriatriska polikliniken direkt.

Vid geriatriska polikliniken får man mångsidig handledning och rådgivning i frågor som gäller minnet. Vid polikliniken utreder man minnesstörningar, ställer diagnos och planerar och följer upp vården.

I kommunerna i Österbottens välfärdsområde finns det ännu lite olika praxis för hur man går till väga vid misstanke om minnessjukdom, men utvecklingsarbetet fortsätter och det finns en strävan efter att förenhetliga det regionalt brokiga serviceutbudet.

Gerd Viklund jobbar som minnesskötare och äldrerådgivare i Korsholm. Hon uppmuntrar människor att ta kontakt med en minnesskötare med väldigt låg tröskel. Om Viklund kontaktas av en person som misstänker minnessjukdom hos sig själv eller en anhörig, bokar hon ett möte för att kartlägga situationen och låta göra ett omfattande minnestest. Om avvikelser i minnet uppdagas, skickar Viklund kunden till blodprovstagning. Till exempel i Vasa är det en geriatriker som skriver remissen till laboratoriet.

Kunden kan också få en remiss till datortomografiska undersökningar eller magnetundersökning. Därmed får man reda på om förändringarna i minnet är vaskulära, det vill säga om de är blodkärlsrelaterade, eller om det är fråga om till exempel Alzheimers sjukdom eller en kombination av dessa.

En minnessjukdom diagnosticeras av en geriatriker eller neurolog. Ofta ordinerar läkaren medicinering som gör det möjligt att lindra symtomen vid minnessjukdom. Var och en bestämmer själv om hen vill prova på medicinering eller inte. Medicinerna passar i all­mänhet bra.   

Minnesskötarna gör nära samarbete med anhöriga och till exempel hemsjukvården, hemvården, rehabiliteringsteamet, måltids- och läkemedelstjänster samt närsjukhuset.

– Det är mycket viktigt att bygga upp ett förtroende mellan kunden, anhöriga och minneskötaren. Därför strävar vi efter att minnesskötaren inte hela tiden byts ut utan att samma människa alltid tar emot och följer med vården och kundens mående, säger Viklund.

Viklund gör uppföljningsbesök hos dem som diagnostiserats med en minnessjukdom en eller två gånger om året och ännu oftare vid behov. I Österbottens välfärdsområde följer också hemvårdens personal med hur personer med en minnessjukdom mår.

– När jag är på besök hos dem som har en minnessjukdom följer jag med hur deras vardag förlöper. Jag kollar upp allmäntillståndet och mäter till exempel vikten, blodtrycket och pulsen samt försöker få kunden att röra på sig. Seniorer borde inte tappa vikt och de borde komma ihåg att äta mellanmål och undvika för långa pauser mellan kvälls- och morgonmålet, säger Viklund.

Hurdana saker kan signalera att något kan vara fel med minnet eller att man har en begynnande minnessjukdom?

– De första tecknen på minnessjukdom är svårigheter med att hitta ord, nedsatt funktionsförmåga, att man glömmer bort  överenskomna saker och svårigheter att hitta bekanta rutter, förklarar Viklund.

Läs till näst: