Till innehållet

minnessjukdom

1.12.2022 Kundtidning Hembesöket

Gör så här om du oroar dig för ditt eget eller en närståendes minne

Hur borde man gå till väga om man märker att en närståendes minne börjat krångla eller om man är orolig över sitt eget minne? Ifall man börjar misstänka en minnessjukdom som inte undersökts och som man inte fått vård för, går det att kontakta en skötare vid geriatriska polikliniken direkt.