Till innehållet
Allmänt

Kom och testa ditt minne i Jakobstad!

Om du är bekymrad för ditt minne eller din närståendes minne har du nu en möjlighet att testa ditt minne i Jakobstad den 12 mars kl. 10–15 på Tornhuset, Rådhusgatan 20. Du behöver inte boka någon tid utan bara komma på plats.

Glömmer du möten eller hittar du dina saker på underliga platser? Har din närstående kanske det svårt att till hitta en bekant plats? Minnet kan påverkas av stress, trötthet och livssituationen. Men ibland kan det också bero på begynnande minnessjukdom.

Förutom minnessvårigheter kan minnessjukdom också komma till uttryck som svårigheter att känna igen människor eller föremål eller som språkliga svårigheter eller till och med att man blandar ihop i vilken ordning något har hänt.

Om du är bekymrad för ditt minne eller din närståendes minne har du nu en möjlighet att testa ditt minne i Jakobstad den 12 mars kl. 10–15 på Tornhuset, Rådhusgatan 20. Du behöver inte boka någon tid utan bara komma på plats.

Om testresultatet tyder på en minnessjukdom anvisas man till fortsatta undersökningar och vid behov till vård. Minnestestningen ordnas i samband med den nationella hjärnveckan.

Handledning och rådgivning i frågor som berör minnet erbjuds också på den geriatriska polikliniken. Du hittar de kommunspecifika kontaktuppgifterna här: