Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Äldre människor som hjärtesak

Många upplever fortfarande en minnessjukdom som stigmatiserande. Minnesskötaren och äldrerådgivaren Gerd Viklund betonar att människovärdet och människans många förmågor finns kvar, även om minnet försämras. En god livskvalitet kan stödjas på många olika sätt.

Gerd Viklund har arbetat som sjukskötare 37 år, och alltid tyckt om sitt människonära arbete.

– Jag är glad att jag har fått arbeta på många olika platser. I 25 år arbetade jag på olika avdelningar på centralsjukhuset, till exempel på akuten, intensiven, hjärtövervakningen och orto­peden. Efter det arbetade jag som utskriv­ningsskötare på Vasa hälsocentral. År 2013 utbildade jag mig till minnesskötare och fick börja arbeta med personer med minnes­sjukdom, berättar Viklund.

För närvarande finns Viklunds arbets­plats på Korsholms hälsovårdscentral, men hon gör också ofta hembesök hos klienterna. Minnesskötaren har telefontid på morgnarna, men strävar efter att alltid ringa upp om någon har försökt nå henne.

– Ingen ringer i onödan. Den som har en minnessjukdom har en avvikande tids­uppfattning, vilket gör att det kan vara en utmaning att ringa en bestämd tid, säger Gerd Viklund.

Som äldrerådgivare och minnesskötare är Viklunds uppgift att stödja och hjälpa­äldre personer och deras anhöriga, så att livskvaliteten förblir god trots minnessjuk­dom och andra utmaningar som kommer med åldern.

– Jag har alltid tyckt om att arbeta med äldre. De har så mycket livserfarenhet och jag har mycket att lära mig av dem. För mig är det viktigt att möta varje klient utan brådska och beakta människan som en helhet. Min målsättning är att klienten och anhöriga ska uppleva besöket som positivt. En förutsättning i arbetet är att man tycker om äldre personer och bemöter alla med respekt och ödmjukhet.

Minnesskötaren lever som hon lär. Gerd Viklund cyklar den sex kilometer långa vägen till arbetet alltid när hon inte behöver bil under arbetsdagen. På fritiden njuter hon av friluftsliv tillsammans med hunden Vickan och familjen, eller träffar vänner för promenader, kafébesök eller kulturupplevelser.

Våga testa minnet

När Viklund kontaktas av en äldre person som inte har besökt läkare eller lämnat blodprov på länge, frågar hon först om medicinering, näringstillstånd, viktminsk­ning, sömnvanor, hobbyer och eventuella fallolyckor. Hon erbjuder också klienten minnes- och depressionstest.

– Många är rädda för testet, helt i onödan. Jag önskar att det skulle ses som en naturlig sak, en rutinundersökning. Det är alltid bra att testa minnet vid minsta oro eller misstanke om att minnet försvagats, rekommenderar Viklund.

Om en minnessjukdom konstateras och läkaren ordinerar läkemedelsbehandling, är det upp till en själv att bestämma om man vill pröva den.

– Som sjukskötare rekommenderar jag att man gör det. Medicinerna passar i all­mänhet bra, och med hjälp av dem är det möjligt att lindra symtomen.

Viklund betonar att en viktig del av behandlingen av en minnessjukdom, för­utom läkemedelsbehandling, är att hjärt-och kärlsjukdomar och övriga sjukdomar är omskötta, bra näringsintag, motion, social samvaro och övrig aktivering av hjärnan.

– En mångsidig kost som är bra för hjär­tat är också bra för hjärnan.

Gerds tips på hur man håller minnet i form

• Det viktigaste är att du gör sådant som du njuter av.

• Rör på dig så att du blir andfådd. Glöm inte muskelträning.

• Att njuta av kultur är lika bra för hjärnan som att lösa korsord.

• Vänner och interaktion är bra för hjärnan.

Gerd Viklund

• Till familjen hör man, två vuxna barn och lagotton Vickan.

• På fritiden tycker hon om att cykla, åka skidor, promenera och röra sig ute i naturen med hunden. Kultur är också en viktig hobby, och hon går ofta på konserter med sina vänner.

• Föreningsaktiv, verkar som vice ordförande i både Sjuksköterskeföreningen i Vasa och i Korsholmsnejdens demensförening.

• Har mottagit diplom av drottning Silvia efter avlagd utbildning till Silviasjuksköterska i Sverige. Den ett år långa utbildningen fokuserar på behandling av kognitiva sjukdomar, såsom minnessjukdomar.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 2/2022.

Text: Heidi Kurvinen
Bilder: Christoffer Björklund