Till innehållet

På hörselstationen (i Vasa och Jakobstad) utförs hörselundersökningar.

Personalen på hörselstationen ansvarar för val och utprovning av hörapparater samt handledning. Rehabiliteringsenheten ansvarar för andra hjälpmedel.

Till hörselstationen kommer man med remiss från hälsovårdscentralen, privatläkare eller arbetsplatsläkare.

Om patienten redan har hörapparat och är i behov av en ny, behövs ej ny remiss, utan patienten tar själv kontakt vid behov till hörselstationen på telefontid.

Kontaktuppgifter

Hörselstation Vasa
Läge Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa, A-flygel, 7. våning
Öppet vardagar kl 8.00-15.00

Telefontid måndagar kl 8.00-10.00
tel 06 213 1376

Hörselstation Jakobstad

Bottenviksvägen 1, Jakobstad

Ingång H, 4. våning

Öppet vardagar kl 8.00-15.00

Telefontid:

måndagar kl 8.00-10.00

torsdagar kl 14.00-15.00

tel 040 540 5963