Till innehållet

Olika former av serviceboende består av bland annat serviceboende, effektiverat serviceboende och effektiverat serviceboende för minnessjuka.

I boendeserviceenheten ordnas även skiftesvård (intervallvård / kortvarig institutionsvård).

Serviceboende

Serviceboende är till för personer som inte längre klarar av att bo i sitt eget hem med hjälp av hemtjänst. Med serviceboende avses boende och service som tillhandahålls i en servicebostad, såsom vård- och omsorgstjänster samt måltidsservice. Serviceboendets enhet är bemannad dag- och kvällstid. Nattpatrullens tjänster ordnas nattetid efter kundens behov.

Effektiverat serviceboende

Effektiverat serviceboende är en boendeform som är till för personer som behöver mycket hjälp, vård och tillsyn dygnet runt. Personalen finns tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Enheter för effektiverat serviceboende för minnessjuka

Enheterna är till för dig som har fått diagnosen minnessjukdom och behöver vård dygnet runt. På grund av minnessjukdom kan en boende behöva särskild tillsyn.

Antalet boende i dessa enheter är vanligtvis färre än i andra enheter av effektiverat serviceboende.

Intervallvård – Skiftesvård – Kortvarig institutionsvård

Boendeserviceenheterna tillhandahåller även skiftesvård (intervallvård / kortvarig institutionsvård). Det kan vara nödvändigt då din närståendevårdare behöver en vilopaus från vårdandet eller då du känner att öppna vårdens tjänster på något sätt inte räcker till.  

En intervallperiod kan också utnyttjas till att förverkliga lagstadgade vårdledigheter för närståendevårdaren. Intervallperioderna kan vara regelbundet återkommande eller kan vara enstaka intervallperioder vid särskilt överenskomna tidpunkter.

Förutom att en intervallperiod stöder hemmaboende, erbjuder den också omväxling och en andningspaus i vardagen både för anhöriga och för de som deltar i intervallperioden.

Du kan ansöka om serviceboende/intervallvårdsplats med en ansökningsblankett. Ansökan lämnas in till en vårdplaneringsgrupp, varefter kartläggningsprocessen påbörjas.

Som kartläggningsinstrument använder vårdplaneringsgruppen bl.a. RAI instrumentet. Det ger en objektiv kartläggning av vårdbehovet. För att få rätt beslut så gör vi hembesök vid behov, vi diskuterar med dig som ansöker, dina anhöriga och även med hemvården och minnesrådgivningen.

Utredningen ligger till grund för det beslut som ska fattas.

SAS-gruppen, som träffas regelbundet, kommer att behandla din ansökan och bedöma om du kan få plats på boendeserviceenheten. Kriterier har upprättats för tilldelning av boendeserviceplats.

Vasa 2,3
Jakobstad 2,6
Vörå 1,7
Nykarleby 2,3
Larsmo 0,66
Pedersöre 2,0
Malax 5,9
Korsholm 1,5
Kaskö 0,0
Kristinestad 3,0
Närpes 0,0
Laihela 1,0

Ansökan till boende i Jakobstad

Björkbacka    
Mjölvägen 1, 68620 Jakobstad
Föreståndare: 040 805 1514
Biträdande Föreståndare: 040 805 1513
Ansvarig skötare: 040 8051 514

Clara
Enhetens nummer: 040 805 1518

Elsa
Enhetens nummer:040 805 1517

Solbacken
Mjölvägen 1, 68620 Jakobstad
Enhetens nummer: 040 8051 514

Alma
Enhetens nummer: 040 805 1540
Elvira
Enhetens nummer: 040 805 1747
Hilda
Enhetens nummer: 040 805 1746

Intervall

Lilla Fridolf
Skrufvilagatan 8, 68910 Bennäs  
Enhetens nummer: 040 805 1928 (kl. 7-21.30)  
Ansvarig skötare: 040 8051 958 

Frans 
Mjölvägen 1, 68620 Jakobstad
Enhetens nummer: 040 805 1737

Mariehemmet
Kyrkogatan 36, 64260 Kaskö
Enhetens nummer: 040 073 9001

Ansökan

Kristinahemmet
Salavägen 3, 64100 Kristinestad
Enhetens nummer: 040 544 6415
Ansvarig skötare: 040 354 7173

Åldersro servicecenter
Lappfjärdsvägen 1216, 64300 Lappfjärd
Enhetens nummer: 040 848 3980
Ansvarig skötare: 040 159 0504

Ansökan till boende i Korsholm

Solgård
Gamla Karperövägen 17 A, 65610 Smedsby
Enhetens föreståndare: 06 327 7574 (vardagar kl. 8–16)
Jourtelefon: 044 727 1244

Elvira
Monavägen 9, Smedsby
Ansvarig vårdare: 06 327 7866 eller 06 327 7869 (vardagar kl. 8–16)

Hanneshemmet
Monavägen 9, Smedsby
Ansvarig vårdare: 06 327 7521 eller 06 327 7873 (vardagar kl. 8–16)

Aspgården
Kyrkvägen 50, 65800 Replot
Ansvarig sjukskötare: 06 327 7989 eller 050 518 1547 vardagar kl. 8-16

Helmiina
Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Smedsby
Ansvarig sjukskötare: 06 327 7562

Folkhälsans gruppboende
Niklasvägen 1, 65610 Smedsby
Enhetens föreståndare: 06 320 6415

Solhörnans serviceboende/Solhörnanin palvelutalo
Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Smedsby
Ansvariga vårdare: 06 327 7560 eller 06 327 7561 (vardagar kl. 8-15)

Ansökan till Sandlunden

Sandlunden 
Fagernäsvägen 9, 68570 Larsmo
Enhetens nummer: 040 805 1846 eller 040 805 1847
Ansvarig skötare: 044 721 7501

Fyrgården
Bredhällsvägen 61 c, 66220 Bergö
Enhetens nummer: 040 656 9196
Ansvarig skötare: 040 651 7131

Emiliacentret
Thorshagavägen 2 a, 66240 Petalax
Enhetens nummer: 050 361 7085
Ansvarig skötare: 040 650 8025 

Westerhemmet B
Stampvägen 2 c, 66100 Malax 
Enhetens nummer: 040 650 7965 
Ansvarig skötare: 040 650 8131

Malmgården
Malmbrinken 4
66100 Malax

Enhetens föreståndare: 040 650 8140

Avdelning A.
Enhetens nummer: 050 433 7960 
Ansvarig skötare: 040 650 8136

Avdelning B. 
Enhetens nummer: 046 923 3388 

Westerhemmet (anstaltsvård) 
Stampvägen 2 c, 66100 Malax
Enhetens nummer: 040 650 8067

Ansökan till boende i Nykarleby

Hagalund/Hakalehto
Gustav Adolfsgränd 4, 66900 Nykarleby
Ansvarig skötare: 050 516 6677

Blåsippan
Enhetens nummer: 050 439 3293

Snödroppen
Enhetens nummer: 050 409 6675

Pörtehemmet
Backvägen 1, 66270 Pörtom
Enheten: 050 306 4936
Enhetsledare: 040 160 0695

Alvinahemmet
Parkgränd 1, 64610 Övermark
Enheten: 050 409 9365
Enhetsledare: 040 160 0707

Villa Rosa och Holger
Kyrkvägen 6 A, 64200 Närpes Stad
Enheten: 040 674 6081 (modul Rosa) och 040 527 0398 (modul Holger)
Enhetsledare: 040 663 2966

Villa Alina och Efraim
Kyrkvägen 6 B, 64200 Närpes Stad
Enheten: 040 357 2670 (modul Alina) och 040 828 1791 (modul Efraim)
Enhetsledare: 040 584 6835

Villa Göta och Åke
Kyrkvägen 6 C, 64200 Närpes Stad
Enheten: 040 674 6055 (modul Göta) och 040 674 6054 (modul Åke)
Enhetsledare: 040 674 6084

Villa Svea och Ivar
Kyrkvägen 6 D, 64200 Närpes
Enheten: 040 674 6016 (modul Svea) och 040 674 6082 (modul Ivar)
Enhetsledare: 040 674 6015

Bostället serviceboende 
Boställsvägen 1, 64200 Närpes        
Enheten: 040-1263525
Enhetsledare: 040-1600681

Solgärdet seniorboende 
Kristdalavägen 1, 64610 Övermark
Enheten: 0500-921408

Pörtom seniorboende 
Centrumvägen 13A, 66270 Pörtom
Enheten: 040-1600696

Ansökan till boende i Pedersöre

Pedersheim 
Ansvarig skötare: 040 8051 958

Frida
Enhetens nummer: 040 805 1937

Alina
Enhetens nummer: 040 805 1957

Selma
Skrufvilagatan 8, 68910 Bennäs 
Enhetens nummer: 040 805 1938

Purmohemmet 
Lillbyvägen 231, 68940 Lillby
Ansvarig skötare: 044 0850 594

Esselunden 
Skolstigen 8, 68820 Esse
Enhetens nummer: 06 786 1590
Föreståndare: 050 4322 778

Marielund 
Lötvägen 7, 66640 Maxmo
Ansvarig skötare: 06 382 1450 

Solängen  
Öurvägen 25, 66800 Oravais
Ansvarig skötare: 06 382 1440 

Solrosen 
Tallåsvägen 5, 66800 Oravais 
Ansvarig skötare: 06 382 1470 

Tallmo vårdcenter/palvelukeskus 

Enhetens föreståndare: 06 382 1420, 050 595 9569 
Enhetens nummer:
Tallmogården 06 382 1429
Lönngården (vårdavd avdelning) 06 382 1425 
Rosengården (demens) 06 382 1426

Fyrrykartano
Lillkyrovägen 51, 66500 Lillkyrö
Enhetens nummer: 06 325 8422 (kl. 8-15 vardagar)

Avdelningarnas nummer:
Edit 040 487 2042
Eetu 040 183 0241
Eeva 040 486 8491

Enhetens föreståndare: 050 3043 471 

Himalaja
Himalajagatan 1, 65100 Vasa
Avdelningarnas nummer:
Alppi  040 537 4645 
Aurora  040 358 8443 
Kastanja  040 358 5846 
Kataja  040 537 6948

Enhetens föreståndare: 040 3529 161

Kotiranta/Hemstrand
Andvägen 12, 65230 Vasa
Avdelningarnas nummer:
Aava 040 645 8575 
Luoto 040 645 8581 
Ulappa 040 645 8578
Viken 040 645 8572

Enhetens föreståndare: 040 7327 150

Krannila
Sjukhemsgatan 7, 65100 Vasa
Avdelningarnas nummer/osastojen numerot:
Suoma 040 641 3485
Senni 040 357 6346
Hilta 040 660 7951
Väinö 040 647 5774

Enhetens föreståndare: 040 7750541

Brändös pärla
Kaptensgatan 32, 65200 Vasa
Avdelningarnas nummer:
Kaisla 040 846 3870
Lumme 040 085 2675 
Simpukka 040 085 2635 
Koralli 040 846 3449

Enhetens föreståndare: 040 7452 490

Bruksgården
Brändövägen 39, 65200 Vaasa
Enhetens nummer/yksikön numero: 040 126 1889

Enhetens föreståndare: 040 660 3934

Intervall

Himalaja
Himalajagatan 1, 65100 Vasa
Avdelningarnas nummer: 
Elvi 040 537 2791 
Venny 040 538 3166  
Enhetens föreståndare: 040 3529 161 

Bruksgården 
Brändövägen 39, 65200 Vasa 
Enhetens nummer: 040 126 1889 
Enhetens föreståndare: 040 660 3934