Till innehållet

Munhälsovård

Grundtandvården består av undersökning av munnen samt nödvändiga förebyggande och reparerande vårdåtgärder. Med tanke på munhälsan är det viktigaste att borsta sina tänder två gånger per dag och undvika att småäta.

För icke-brådskande tandvård ges en tid enligt det individuella vårdbehovet.

Jouren garanterar första hjälp vid åtgärder som inte kan flyttas utan risk för livsfara eller vars uteblivande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov.

En frisk och välmående mun är en viktig del av den allmänna hälsan. Problem i munområdet påverkar även många allmänsjukdomar. Munsjukdomarna kan till majoriteten förebyggas själv.

Tandvårdens avgifter kollas varje år och uppdateras vid behov. Mun och tandvård är gratis för …

Icke-brådskande tandvård sker i alla tandkliniker och jouren fungerar enligt normal praxis. Tandvården fungerar enligt de av social- och hälsovårdsministeriet givna anvisningarna och ändamålsenliga skydd och redskap används. Det är tryggt att komma för att få vård.

Patienterna ska avboka sin tandvårdstid, ifall de är sjuka (feber, symptom för förkylning osv.).

Munhälsovårdens tidsbeställning

Munhälsovården fungerar endast på tidsbokningen.

Munhälsovårdens textmeddelandetjänst för hörselskadade

Är du hörselskadad kan du använda dig av en textmeddelandetjänst för hörselskadade. Du kan uträtta dina ärenden inom munhälsovården genom att skicka ett textmeddelande vardagar klockan 7.30–15. Ditt meddelande besvaras så fort som möjligt.

Ledande tandläkare
Hanna Kangasmaa hanna.kangasmaa@ovph.fi  040 516 2118

Överskötare
Camilla Mäkinen camilla.makinen@ovph.fi 040 721 4060

Norra område
Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby

Regionövertandläkare
Anne Hägglund anne.hagglund@ovph.fi 050 314 1802 

Biträdande överläkare
Mika Kivilehto: mika.kivilehto@ovph.fi 040 489 0882

Avdelningsskötare:
Jenna Särkiniemi-Snellman jenna.sarkiniemi-snellman@ovph.fi 040 6732 050

Vasa-Laihela
Regionövertandläkare
Annika Nummela-Mänty annika.nummela-manty@ovph.fi 040 655 0733

Biträdande överläkare
Essi Rouvinen essi.rouvinen@ovph.fi 040 747 3136

Avdelningsskötare
Päivi Meriruoho paivi.meriruoho@ovph.fi 040 178 2787

Avdelningsskötare
Marjo Ketola marjo.ketola@ovph.fi 040 485 6803

Södra-mellersta område
Malax-Korsnäs, Korsholm, Vörå, Närpes, Kaskö, Kristinestad

Regionövertandläkare
Ulrica Pada ulrica.pada@ovph.fi 040 650 8003 

Biträdande överläkare
Johanna Suikkanen johanna.suikkanen@ovph.fi 044 424 9276

Avdelningsskötare
Hanna Eklund hanna.eklund@ovph.fi 040 191 3278

Jakobstad
Tandvård Marja, Kållbyvägen 7, 68600 JAKOBSTAD
Tandvård Visas, Visasbacken 2, 68600 JAKOBSTAD

Bennäs
Tandvård Bennäs, Vasavägen 1, 68910 BENNÄS

Larsmo
Tandvård Larsmo, Videvägen 2 B, 68570 LARSMO

Nykarleby
Tandvård Nykarleby, Mathesiusgatan 9, 66900 NYKARLEBY

Kronoby
Kronoby tandklinik, Säbråvägen 1, 68500 KRONOBY

Terjärv
Terjärv tandklinik, Hörbyvägen 8, 68700 TERJÄRV

Vasa
Vasaesplanadens tandklinik, Vasaesplanaden 20 B, 65100 VASA
Korsnästågets tandklinik, Fräsaregatan 2, 65370 VASA
Rådhusgatans tandklinik, Rådhusgatan 13, 65100 VASA
Dammbrunns tandklinik, Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA
Studentklinik, Sandögatan 18, 65100 VASA

Lillkyro
Lillkyros tandklinik, Lillkyrovägen 18, 66500 LILLKYRO

Laihela
Laihelas tandklinik, Vallinmäentie 43, 66400 LAIHELA

Munpoliklinik / A7
Sandviksgatan 2-4, 65100 VASA

Vörå
Vörå tandklinik, Läkarevägen 5, 66600 VÖRÅ

Korsholm
Korsholm tandvård, Gamla Karperövägen 17 B, 65610 KORSHOLM
Korsholm skoltandklinik, Matildavägen 3, 65610 KORSHOLM
Replot tandvård, Kyrkvägen 50, 65800 KORSHOLM

Malax
Malax tandvård, Stampvägen 2, 66100 MALAX

Närpes
Närpes tandvård, Kyrkvägen 6, 64200 NÄRPES
Närpes skoltandvård, Skolgränd 9E, 64200 NÄRPES

Kaskö
Närpes tandvård, Kyrkvägen 6, 64200 NÄRPES
Närpes skoltandvård, Skolgränd 9E, 64200 NÄRPES

Kristinestad
Bottenhavets hälsa/Tandläkarmottagningen Kristinestad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD