Till innehållet

Munhälsovård

Bastandvården ingår granskning av munområdet och behövliga förebyggande och reparerande vårdåtgärder. Med tanke på munhälsan är det viktigaste är att borsta sina tänder två gånger per dag och undvika att småäta.

För icke-brådskande tandvård ges en tid enligt det individuella vårdbehovet.

Jouren garanterar undersökning och första hjälpen vård som inte kan förflyttas utan risk för livsfara eller vars saknande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov.

En frisk och välmående mun är en viktig del av den allmänna hälsan. Problem i munområdet påverkar även många allmänsjukdomar. Munsjukdomarna kan till majoriteten förebyggas själv.

Tandvårdens avgifter kollas varje år och uppdateras vid behov. Mun och tandvård är gratis för …

Icke-brådskande tandvård sker i alla tandkliniker och jouren fungerar enligt normal praxis. Tandvården fungerar enligt de av social- och hälsovårdsministeriet givna anvisningarna och ändamålsenliga skydd och redskap används. Det är tryggt att komma för att få vård.

Patienterna ska avboka sin tandvårdstid, ifall de är sjuka (feber, symptom för förkylning osv.). Ifall patienten insjuknad kommer till icke-brådskande vård, hänvisas patienten bort från mottagningen. Kom till mottagningen ensam. Barn och den vårdbehövande får ha med en ledsagare.

Munhälsovårdens tidsbeställning

Munhälsovården fungerar endast på tidsbokningen.

Ledande tandläkare:
Hanna Kangasmaa hanna.kangasmaa@ovph.fi  040 516 2118

Överskötare:
Camilla Mäkinen camilla.makinen@ovph.fi 040 721 4060

Koordinerande avdelningsskötare
Satu Kivikangas satu.kivikangas@ovph.fi 040 153 0687

Norra område

(Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby)

Övertandläkare:
Anne Hägglund anne.hagglund@ovph.fi 050 314 1802 

Bit.övertandläkare:
Mika Kivilehto: mika.kivilehto@ovph.fi 040 489 0882

Avdelningsskötare:
Camilla Melberg camilla.melberg@ovph.fi 040 6732 050

Vasa-Laihela

Övertandläkare:
Katri Palo katri.palo@ovph.fi 040 747 3136, 06 218 2202

Bit.övertandläkare:
Annika Nummela-Mänty annika.nummela-manty@ovph.fi 040 655 0733

Avdelningsskötare:
Satu West satu.west@ovph.fi 040 670 8258

Avdelningsskötare: 
Päivi Meriruoho paivi.meriruoho@ovph.fi 040 178 2787, 06 2182200

Södra-mellersta område(Malax-Korsnäs, Korsholm, Vörå, Närpes, Kaskö, Kristinestad)

Övertandläkare:
Ulrica Pada ulrica.pada@ovph.fi 040 650 8003 

Bit.övertandläkare:
Johanna Suikkanen johanna.suikkanen@ovph.fi 044 424 9276

Avdelningsskötare:
Hanna Eklund hanna.eklund@ovph.fi 040 191 3278

Jakobstad
Tandvård Marja, Kållbyvägen 7, 68600 JAKOBSTAD
Tandvård Visas, Visasbacken 2, 68600 JAKOBSTAD

Bennäs
Tandvård Bennäs, Vasavägen 1, 68910 BENNÄS

Larsmo
Tandvård Larsmo, Videvägen 2 B, 68570 LARSMO

Nykarleby
Tandvård Nykarleby, Mathesiusgatan 9, 66900 NYKARLEBY

Kronoby
Kronoby tandklinik, Säbråvägen 1, 68500 KRONOBY

Terjärv
Terjärv tandklinik, Hörbyvägen 8, 68700 TERJÄRV

Vasa
Vasaesplanadens tandklinik, Vasaesplanaden 20 B, 65100 VASA
Gerby tandklinik (ad 1.2.23), Tallmarksvägen 5, 65280 VASA
Korsnästågets tandklinik, Fräsaregatan 2, 65370 VASA
Rådhusgatans tandklinik (från 1.2.2023), Rådhusgatan 13, 65100 VASA
Dammbrunns tandklinik, Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA
Studentklinik, Sandögatan 18, 65100 VASA

Lillkyro
Lillkyros tandklinik, Lillkyrovägen 18, 66500 LILLKYRO

Laihela
Laihelas tandklinik, Vallinmäentie 43, 66400 LAIHELA

Munpoliklinik / A7
Sandviksgatan 2-4, 65100 VASA

Vörå
Vörå tandklinik, Läkarevägen 5, 66600 VÖRÅ

Oravais
Oravais tandklinik, Öurvägen 25, 66800 ORAVAIS

Korsholm
Korsholm tandvård, Gamla Karperövägen 17 B, 65610 KORSHOLM
Korsholm skoltandklinik, Matildavägen 3, 65610 KORSHOLM
Replot tandvård, Kyrkvägen 50, 65800 KORSHOLM

Malax
Malax tandvård, Stampvägen 2, 66100 MALAX

Korsnäs
Korsnäs tandvård, Norrbyvägen 9, 66200 KORSNÄS

Närpes
Närpes tandvård, Kyrkvägen 6, 64200 NÄRPES
Närpes skoltandvård, Skolgränd 9E, 64200 NÄRPES

Kaskö
Kaskö tandvård, Fiskhamnsvägen 30, 64260 KASKÖ

Kristinestad
Bottenhavets hälsa/Tandläkarmottagningen Kristinestad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD