Till innehållet

Munhälsovård

Bastandvården ingår granskning av munområdet och behövliga förebyggande och reparerande vårdåtgärder. Med tanke på munhälsan är det viktigaste är att borsta sina tänder två gånger per dag och undvika att småäta.

För icke-brådskande tandvård ges en tid enligt det individuella vårdbehovet.

Jouren garanterar undersökning och första hjälpen vård som inte kan förflyttas utan risk för livsfara eller vars saknande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov.

En frisk och välmående mun är en viktig del av den allmänna hälsan. Problem i munområdet påverkar även många allmänsjukdomar. Munsjukdomarna kan till majoriteten förebyggas själv.

Tandvårdens avgifter kollas varje år och uppdateras vid behov. Mun och tandvård är gratis för …

Icke-brådskande tandvård sker i alla tandkliniker och jouren fungerar enligt normal praxis. Tandvården fungerar enligt de av social- och hälsovårdsministeriet givna anvisningarna och ändamålsenliga skydd och redskap används. Det är tryggt att komma för att få vård.

Patienterna ska avboka sin tandvårdstid, ifall de är sjuka (feber, symptom för förkylning osv.). Ifall patienten insjuknad kommer till icke-brådskande vård, hänvisas patienten bort från mottagningen. Kom till mottagningen ensam. Barn och den vårdbehövande får ha med en ledsagare.

Munhälsovårdens tidsbeställning

Munhälsovården fungerar endast på tidsbokningen.

Ledande tandläkare:
Hanna Kangasmaa hanna.kangasmaa@ovph.fi  040 5162118

Överskötare:
Camilla Mäkinen camilla.makinen@ovph.fi 040 7214060

Norra område

(Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby)

Övertandläkare:
Anne Hägglund anne.hagglund@ovph.fi

Avdelningsskötare:
Camilla Melberg camilla.melberg@ovph.fi

Vasa-Laihela

Övertandläkare:
Katri Palo katri.palo@ovph.fi

Bit.övertandläkare:
Annika Nummela-Mänty annika.nummela-manty@ovph.fi 040 655 0733

Avdelningsskötare:
Heli Peltomäki  heli.peltomaki@ovph.fi

Avdelningsskötare: 
Päivi Meriruoho paivi.meriruoho@ovph.fi

Södra-mellersta område

(Malax-Korsnäs, Korsholm, Vörå, Närpes, Kaskö, Kristinestad)

Övertandläkare:
Ulrica Pada ulrica.pada@ovph.fi

Avdelningsskötare:
Satu Kivikangas (vik.) satu.kivikangas@ovph.fi