Till innehållet

Klinisk odontologi

Polikliniken för klinisk odontologi ansvarar för sitt specialområde inom specialsjukvården tillsammans med polikliniken för mun- och käkkirurgi och tandregleringspolikliniken. Patienterna remitteras från hälsovårdscentralerna, privata sektorn eller från annan avdelning eller poliklinik inom centralsjukhuset. På polikliniken görs också konsultationer och terapiplaneringar, där patientens behandling förverkligas antingen på hälsovårdscentralen eller hos remitterande privattandläkare.

Klinisk odontologi består av tre delområden: bettfysiologi, protetik och bettrehabilitering samt parodontologi (sjukdomar i tändernas stödjevävnader). Dessutom sköter man också patienter som har kroniska ansiktssmärtor, såsom t.ex. neuropatiska smärtor.

Exempel på bettfysiologiska besvär som berättigar till behandling inom specialsjukvården är svåra bettdysfunktioner – såsom muskulära smärtor och symptom – samt olika typer av käkledsbesvär såsom artros eller reuma. Störningar i tuggapparaten kan också bero på bettfel. Dessa patienter behandlas tillsammans med tandregleringspolikliniken och mun- och käkkirurgiska polikliniken.

Bettrehabilitering görs främst åt muncancerpatienter eller patienter som har en medfödd utvecklingsstörning i tänder eller käkar. Exempel på sådana är läppgomspaltpatienter och patienter som saknar många tandanlag. Den protetiska rehabiliteringen består ofta av implantatprotetik. I en del fall kan också bettfel korrigeras med hjälp av protetisk rehabilitering ifall tandreglering inte kommer ifråga.

De tandköttssjukdomar och sjukdomar i tändernas stödjevävnader som berättigar till specialsjukvård är främst sådana som förekommer i samband med allmänsjukdomar eller försämrat immunförsvar.

Patienter med kroniska ansiktssmärtor behandlas i samarbete med smärtpolikliniken och vid behov tillsammans med allmän sjukhuspsykiatriska polikliniken. Vid behandling av kroniska ansiktssmärtor bör man ta hänsyn till helhetsbilden av patienten. 

Kontaktuppgifter

Munpoliklinik

Kansli, Må-Fre kl 07:00-14:45