Till innehållet

Tandreglering 

Tandregleringspolikliniken ansvarar för sitt specialområde inom specialsjukvården tillsammans med polikliniken för mun- och käkkirurgi och polikliniken för klinisk odontologi. Patienterna remitteras från hälsovårdscentralerna, privata sektorn eller från annan avdelning eller poliklinik inom centralsjukhuset.

Specialsjukvården inom tandreglering omfattar undersökning och vård av mun- och käkområdets sjukdomar. Till sjukdomar som kräver specialsjukvård hör t.ex. konstruktiva och funktionella bettfel, käkledsbesvär, käkfrakturer och sömnapné. Därutöver sköter man på tandregleringspolikliniken barn med specialproblematik, som t.ex. läpp-gomspalter, reuma eller olika syndrom.

Tandregleringspolikliniken har erbjudit regionens hälsocentraler konsultationsbesök på ortens egna hälsocentraler.

Kontaktuppgifter

Munpoliklinik

Kansli, Må-Fre kl 07:00-14:45