Till innehållet

Barntandvård

Under barndomstiden skapas förutsättningar att upprätthålla munhälsan. Här är det viktigaste hälsosamma matvanor och en tillräcklig munhygien. Ett gott exempel från föräldrarna är den bästa metoden för att lära sig dessa.

Föräldrarnas uppgift är att se till att barnets tänder rengörs två gånger per dag med fluortandkräm. Barnet i lågstadieålder behöver ännu föräldrarnas hjälp i borstandet eller åtminstone för att kontrollera resultatet av tandborstningen.

Munhälsan upprätthålls genom hälsosamma levnadssätt

En förutsättning för en god munhälsa är egenvård, vilket innebär munvård av egen, en närståendes eller den vårdades mun. Munvården bör vara daglig, regelbunden och ändamålsenlig. Faktorer som upprätthåller och främjar munhälsan är lätta att verkliga: en god munhygien, hälsosamma matvanor, användning av fluor och xylitol, regelbundna mun- och tandkontroller samt att söka sig till vård i tidigt skede.

Genom egna vanor kan man förstärka och upprätthålla munhälsan, men genom dessa kan man även inom en kort tid förorsaka munsjukdomar. Munhälsan hotas av många riskfaktorer, som kan beröra tandsprickning, ålder, livssituation, sjukdomar, användning av medicin, vanor eller hobbyn.

  • tänderna borstas med fluortandkräm 2 gånger per dag samt daglig rengöring mellan tänderna
  • hälsosamma, regelbundna och mångsidiga kost- och matvanor
    • högst 5-6 måltider per dag (varje munsbit förorsakar ett syraangrepp)
    • minimera sockerhaltiga och sura produkter
  • xylitolpastill eller -tuggummi intas efter varje måltid
  • använda vatten som törstdryck

Nyttiga länkar

Tandläkarförbundet

Suun terveydenhuollon ammattilaiset (STAL, på finska)

Patientförsäkringscenteralen

Terveyskirjasto Hälsobibliotek på finska

God medicinsk praxis

Terveysportti

Cancerorganisationerna