Till innehållet

I akuta ärenden ta kontakt genast fr.o.m. kl. 7.30, icke-brådskande ärenden efter kl. 9.

Vardagsjour

Du kan boka tid för akut tandvård på numret: 06 218 9100
Må – to kl. 7.30-15.30 och fre kl. 7.30-15.00.

Tandvårdsjourtiden må-to kl. 8–16 och fre kl. 8–15 i olika tandkliniker.

Mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid

I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid av Vasa centralsjukhus samjour på vardagskvällar kl. 16-21, söckenhelger och veckoslut kl. 8-21, dock inte på nätter. 

Utanför tjänstetid ska man alltid ringa det riksomfattande rådgivningsnumret till jourhjälpen 116 117 innan man åker till mun- och tandvårdsjouren.

Besöksaddress
Y0/Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Hälso- och sjukvårdens jour

Ring oss då du behöver hjälp snabbt.
OBS! Om du behöver hjälp direkt, ring det allmänna nödnumret 112.
Öppet dygnet runt

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.

 • svullnad, sväljningssvårigheter
 • munnen öppnas bara begränsat
 • munnen kan ej stängas
 • feber i samband med ovannämnda
 • kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)
 • tandolyckor eller misstanke om käkbrott
 • blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls
 • med blod
 • en trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

 • smärta, till vilken värkmedicin hjälper
 • ilande i varmt eller kallt
 • spricka i en tand eller plomb
 • problem med proteser eller lossnande av stifttand
 • problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård

Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsovårdsstationsavgifterna, även patienter från andra kommuner. För en bokad tid som inte avbokats faktureras 51,50 euro för personer som fyllt 18 år. Fakturan skickas hem till patienten.