Till innehållet

Mun- och käkkirurgi

Mun- och käkkirurgiska polikliniken svarar för sitt specialområde inom specialsjukvården tillsammans med poliklinikerna för tandreglering och klinisk odontologi. Patienterna kommer till polikliniken med remiss från hälsovårdscentral, privata sektorn eller från annan avdelning eller poliklinik inom sjukhuset.

Specialsjukvården inom munhälsovården omfattar undersökning och vård av mun- och käkområdets sjukdomar. Till sjukdomar som kräver mun- och käkkirurgi hör t.ex. konstruktiva och funktionella bettfel, käkledsbesvär, käkfrakturer, ansiktssmärtor, sömnapné, munslemhinnesjukdomar samt tumörer.

På polikliniken utförs operativa tandborttagningar, behandling och operation av infektionstillstånd, avlägsnande av käkcystor samt kirurgiska bettrehabiliteringar, t.ex. med tandimplantat.

För att beakta patientens helhetsvård har man utvecklat gemensamma vårdlinjer tillsammans med hjärtstationen, ortopedin, onkologiska polikliniken och smärtpolikliniken.

Kontaktuppgifter

Munpoliklinik

Kansli, Må-Fre kl 07:00-14:45