Till innehållet
Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 

Ring oss då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om vår service. Öppet må–to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15
(Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun).

Väntetiden är i genomsnitt 11 månader. Kolla in väntetiden kommunvis här nedan.

Icke-brådskande vårdkö inom munhälsovården 3.6.2024

Enligt den nya vårdgarantilagen är välfärdsområdena skyldiga att från och med den 1.9.2023 månatligen publicera information om hur de föreskrivna längsta väntetiderna för tillgång till vård hållits. Observera att siffrorna i THL:s rapport inte ännu är helt tillförlitliga, rapportens innehåll är under utveckling.

Österbottens välfärdsområdes egna uppgifter över väntetiderna till tandläkare hittar du här:

 • Jakobstad 11 mån
 • Pedersöre 11 mån
 • Larsmo 10 mån
 • Nykarleby 9 mån
 • Korsholm 12 mån
 • Vörå 11 mån
 • Vasa 18 mån
 • Laihela 20 mån
 • Malax 8 mån
 • Närpes 4 mån
 • Kristinestad 1,5 mån

Patienter som beställer en ny, ej brådskande tid, ställs i kö och meddelas senare om en mottagningstid. Tidsgränserna för vårdgarantin kommer att överskridas p.g.a. coronaviruspandemin. Åtgärder har vidtagits för att korrigera situationen.

Under mun- och tandkontrollbesöket utvärderar en sakkunnig förutom munhälsan även huruvida egenvården och kvaliteten på den räcker till. Under kontrollbesöket uppgörs en individuell vårdplan, där man fastställer vårdbehovet och förverkligandet samt tidpunkten för följande kontrollbesök.

Vårdplanen baserar sig på vårdbehovet och förbinder patienten själv att ta hand om egenvården i samband med munhälsan.

Att söka sig till tidig vård då symptomen dyker upp samt förebyggande vård och vård i tidigt skede möjliggör ingripande i påbörjande munsjukdomar och kan stoppas genom egenvård och sakkunnigvård. Att korrigera situationen i ett tidigt skede är oftast mer lättskött och förmånligt.

Familjer som väntar barn har möjlighet att boka en tid för ett avgiftsfritt besök för rådgivning om munhälsovård. Under besöket diskuteras metoder som främjar och upprätthåller mun- och tandhygien. Graviditetstiden är ett ypperligt tillfälle att få information om upprätthållande av hälsan för det kommande barnet. Genom god hemvård av mun och tänder säkras mun- och tandhälsan bland barn och föräldrar. Besöket innehåller alltså inte individuell hälsogranskning av munnen. Mun- och tandvården är avgiftsbelagd.

Munhälsovården besöker även familjeträningen för väntande familjer för att berätta om munhälsan. Verksamheten är under utveckling på området.

De periodiska tandkontrollerna för barn under skolålder sker i 1, 3 och 5 års ålder.

Södra-mellersta området (Korsholm, Vörå, Malax/Korsnäs, Närpes)
Munhälsovården erbjuder möjlighet till distansmottagning för barns 1-årskontroll. Huvudsyftet med besöket är att ge information och råd om mun- och tandvård. Detta kan göras smidigt, till exempel från soffan hemma via en mobiltelefon, laptop eller surfplatta.

Du hittar mer information om videomottagningen här: Videomottagning

Skolbarnen kallas till periodisk munhälsokontroll genom en kallelse som sänds till hemmen enligt följande:

1. årskursen, 3. årskursen, 5. årskursen och 8. årskursen

Vid behov kallas skolbarnet till besök hos munhälsovården även under andra tider.

Munhälsovården är en del av skolhälsovården, varför vården av munnen och tänderna oftast ordnas under skoldagens lopp. I synnerhet i fråga om barn i grundskolans årskurs 1-6 önskas att målsmännen kommer med på kontrollbesöken. Således framkommer även ärenden som berör barnets munhälsa åt föräldrarna.

Barnens målsmän bär ansvar för barnens resor till och från tandkliniken. Det är viktigt att målsmännen även beaktar trafiksäkerheten, ifall barnet ensamt kommer till tandkliniken.

Ifall barnet inte dyker upp för kontroll hos munhälsovården, kontaktas hemmet. I samband med kontakttagandet utreds orsaken till uteblivandet.

Ifall det minderåriga barnet har återkommande uteblivanden inom munhälsovården, kan detta ses som försummelse i fråga om vård av barnet. Enligt statsrådets förordning (6.4.2011/338) har den vårdande fackmannen i lagen stiftad skyldighet att meddela ärendet vidare till bl.a. socialmyndigheterna.

För studerande ordnas en munhälsokontroll en gång under studietiden. Under denna utreds behovet till munhälsorådgivning och -service. Studeranden bokar själv tiden till munhälsokontrollen.

Studerande på andra stadiet (yrkesskola/gymnasium) kallas vid 17 år till munhälsokontroll. Studerande i andra läroanstalter eller personer som håller mellanår bör boka sin tid själv. Alla studerande som studerar på orten kan boka en tid till munhälsokontroll. Studerande från andra kommuner bör intyga sin studierätt vid någon av läroanstalterna genom ett ikraftvarande studentkort.

För munhälsokontroll och vårdåtgärderna debiteras förordningsenliga avgifter från och med den dag då den studerande fyller 18 år.

I Vasa kan barnens vårdnadshavare själva boka en tid för barnets periodiska kontroll, antingen till en tandskötare eller munhygienist genom e-tjänsten. Man loggar in i e-tjänsten med närbankskoder eller mobilcertifikat. I tjänsten kan man också:

 • Kontrollera dina eller tider inom tandvården med ett personligt bank-ID eller mobilcertifikat
 • Avboka tandvårdens tidsbokningar
 • Ändra eller avboka en befintlig tid till röntgen
 • Boka en tid för 1, 3 och 5 åriga barn till en tandhygienist eller tandsköterska för en periodisk granskning samt kontrollera, flytta och avboka tider.
 • Fylla i en till tidsbokningen relaterad elektronisk blankett för förhandsuppgifter som gäller din egen hälsa eller hälsan för ett barn under 15 år som du är vårdnadshavare för.

Tjänsten kan användas bara om klienten har en ikraftvarande tid till mottagning. När du fyller i och sparar dina egna hälsouppgifter elektroniskt före besöket på mottagningen, överförs uppgifterna automatiskt till patientinformationssystemet inom tandvården. En pappersblankett kan fortfarande fyllas i vid tandkliniken.

Tiden kan bokas två veckor före barnets födelsemånad eller två månader efter barnets födelsemånad, dvs. sammanlagt under två månaders tid.

Vårdnadshavare kan för barn yngre än skolålder boka periodiska tandkontroller inom munhälsovårdens elektroniska tjänst med sina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Ifall tidsbokning inte lyckas i den elektroniska tjänsten, ta kontakt med munhälsovårdens tidsbokning.

Uträtta ärenden elektroniskt