Till innehållet

Innan du deltar i videomottagningen behöver du en mottagningstid/tidsbokning. Via videomottagningar sköts liknande ärenden som på fysiska mottagningar, men mottagningarna sker på distans. Innan mottagningen inleds ska du logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Videomottagningarna utvidgas stegvis. Du kan fråga den vårdande enheten om möjligheten till videomottagning. 

Så här ansluter du dig till en videomottagning

Välj kommun där du vill uträtta dina ärenden:

Du kan ansluta dig till videomottagningen via länken som skickas till din e-post. Kontakta den enhet som vårdar dig om du inte har fått länken enligt överenskommelse.

Anslut dig till ett videosamtal

Tjänsten fungerar med webbläsarna Google Chrome eller Microsoft Edge.

 1. Öppna e-postmeddelandet som inbjudan till videosamtalet skickades till. För att delta i ett videosamtal krävs stark autentisering, så ha dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat till hands.
 2. Tryck på ”Anslut med Videovisit”, varefter du kommer till videosamtalets ingångssida. Här kan du ändra språk i det övre högra hörnet på sidan. Klicka sedan på ”Identifiera dig starkt”. Du kommer att omdirigeras till tjänsten suomi.fi för att identifiera dig. Därifrån flyttas du automatiskt tillbaka till videosamtalssidan efter att ha identifierat dig.
 3. Kom ihåg att tillåta användningen av mikrofon och kamera när du uppmanas att göra det genom att trycka på ”allow”
 4. Tryck på ”be om lov att ansluta” och vänta på att yrkespersonen släpper in dig. Om knappen är inaktiv (grå) betyder det att du försöker gå med innan videosamtalets starttid. Vänta i så fall tills knappen blir aktiv (grön).
 5. Vänta på att bli insläppt
 6. När videosamtalet är över trycker du på den röda luren följt av ”avsluta”-knappen

I medborgarnas hälsovårdstjänst kan du uträtta ärenden för barn under 12 år. Om barnet är 12 år eller äldre, behöver barnet egna bankkoder eller mobilcertifikat för att kunna använda tjänsten.

Munhälsovården

Du kan ansluta dig till videomottagningen via länken som skickas till din e-post. Kontakta den enhet som vårdar dig om du inte har fått länken enligt överenskommelse.

Anslut dig till ett videosamtal

Tjänsten fungerar med webbläsarna Google Chrome eller Microsoft Edge.

 1. Öppna e-postmeddelandet som inbjudan till videosamtalet skickades till. För att delta i ett videosamtal krävs stark autentisering, så ha dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat till hands.
 2. Tryck på ”Anslut med Videovisit”, varefter du kommer till videosamtalets ingångssida. Här kan du ändra språk i det övre högra hörnet på sidan. Klicka sedan på ”Identifiera dig starkt”. Du kommer att omdirigeras till tjänsten suomi.fi för att identifiera dig. Därifrån flyttas du automatiskt tillbaka till videosamtalssidan efter att ha identifierat dig.
 3. Kom ihåg att tillåta användningen av mikrofon och kamera när du uppmanas att göra det genom att trycka på ”allow”
 4. Tryck på ”be om lov att ansluta” och vänta på att yrkespersonen släpper in dig. Om knappen är inaktiv (grå) betyder det att du försöker gå med innan videosamtalets starttid. Vänta i så fall tills knappen blir aktiv (grön).
 5. Vänta på att bli insläppt
 6. När videosamtalet är över trycker du på den röda luren följt av ”avsluta”-knappen.

Övriga videomottagningar

I medborgarnas hälsovårdstjänst kan du uträtta ärenden för barn under 12 år. Om barnet är 12 år eller äldre, behöver barnet egna bankkoder eller mobilcertifikat för att kunna använda tjänsten.

Gör så här om du inte har bokat tid

Tidsbeställning kräver en professionell bedömning. Om du redan har en vård- eller kundrelation som anknyter till ditt ärende, kontakta enheten i fråga. Om din situation ännu inte har bedömts av en yrkesperson, kan du göra en symtombedömning i Omaolo eller kontakta vår yrkesperson elektroniskt eller per telefon.

Läs tjänstens dataskyddsbeskrivning