Till innehållet

äldre personer

1.12.2022 Kundtidning Hembesöket

Äldre människor som hjärtesak

Många upplever fortfarande en minnessjukdom som stigmatiserande. Minnesskötaren och äldrerådgivaren Gerd Viklund betonar att människovärdet och människans många förmågor finns kvar, även om minnet försämras. En god livskvalitet kan stödjas på många olika sätt.