Till innehållet
Allmänt

Seniorlinjen nu till din tjänst i Vasa och Laihela

Österbottens välfärdsområde har öppnat Seniorlinjen, ett rådgivningsnummer som riktar sig till äldre personer för rådgivning och bedömning av vårdbehov. För närvarande betjänar Seniorlinjen personer som är över 65 år och bosatta i Vasa, Lillkyro och Laihela.

Seniorlinjen har inga valfunktioner och kunden får direkt kontakt med hälsovårdspersonal, som gör en bedömning av vårdbehovet, ger egenvårdsråd, handledning, information och rådgivning. Om den som svarar inte kan hjälpa kunden genast, förmedlas ärendet till lämplig personal inom hälso- och socialvården, som kontaktar kunden per telefon så fort som möjligt.

– Vi vet att äldre personer har haft svårigheter med nummermenyerna när de ringt kundservicecentralen. Vi vill att också de äldre ska kunna ta kontakt med låg tröskel och därför utvecklade vi Seniorlinjen, berättar överskötare Kathy Guss.

Seniorlinjen hör till kundservicecentralen och det är välfärdsområdets hälso- och sjukvårdspersonal som tar emot samtalen.

Seniorlinjens funktion testas nu i Vasa och Laihela och utifrån erfarenheterna utvecklas den så att den kan användas av äldre personer i hela välfärdsområdet.

– Vi börjar i Vasa, eftersom kunderna är flest och därmed även behovet störst där. I takt med att vi får erfarenhet av verksamheten strävar vi till att utvidga servicen bit för bit, berättar koordinerande serviceförman Elisabeth Sjöberg.

Guss påminner om att kundservicecentralen fortsättningsvis betjänar befolkningen i hela området. Även äldre Vasabor och Laihelabor kan fortsättningsvis ta kontakt med kundservicecentralen om de behöver en bedömning av vårdbehovet, rådgivning eller en tid till en läkar- eller skötarmottagning.

Seniorlinjen

En direkt linje för dig som är över 65 år och vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd eller handledning.

Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14