Till innehållet
Allmänt

Ett samarbete som ger seniorer trevlig sysselsättning – alla äldre är välkomna till Pärlestunden!

Brändar pärla från utsidan.
Österbottens välfärdsområde och läroanstalten Vamia driver seniorklubben Pärlestunden i Brändö i Vasa tillsammans. Temaveckor, gemensamma sysselsättningar, konditionssalen och den avslappnade atmosfären piggar upp dagarna för de äldre.

Brändös Pärla, som finns på Kaptensgatan, inrymmer förutom själva boendeenheten även seniorklubben Pärlestunden. Klubbverksamheten ordnas i ljusa utrymmen på tredje våningen, dit man behändigt kan ta sig med hiss.

– Det var fint att jag fick vara med när Brändös Pärla byggdes. Då visste jag att jag får förverkliga min dröm om en seniorklubb för äldre i det här huset, berättar Marjo Suutari, Pärlestundens grundare och boendeenhetschef på Brändös Pärla.

Pärlestundens verksamhet bedrivs i välfärdsområdets utrymmen, men närvårdarstuderanden ansvarar för programmet. Klubben är öppen från måndag till onsdag mellan klockan 10 och 14. Man kan vara med en längre eller kortare stund under dagen. Deltagandet är gratis. Man kan äta lunch eller dricka kaffe på klubben mot en avgift.
– Klubben lämpar sig riktigt bra för exempelvis ensamma äldre personer eller äldre med närståendevårdare. Närståendevårdaren kan föra hit sin närstående ett par timmar och själv till exempel gå och handla eller besöka frisören, säger Suutari.

Närståendevårdaren kan föra hit sin närstående ett par timmar och själv till exempel gå och handla eller besöka frisören.

Alla som har fyllt 65 år är välkomna med i klubbens verksamhet. Om inga seniorer dyker upp söker de studerande deltagare på boendeenhetens småhem, ivriga deltagare hittas alltid. Klubbutrymmena är alltså aldrig tomma. De tider seniorklubben inte använder utrymmena ordnas exempelvis utbildningstillfällen för personalen och rekreationsprogram för de boende.

Erfarenhet för unga

Tre kvinnor.
Sanna Kosunen, Marjo Suutari och Jessica Udd är nöjda med samarbete.

De flesta av närvårdarstuderandena på Vamia är 16-17 år gamla och för många av dem utgör Pärlestunden den första kontakten med äldre personer.
– De studerande planerar klubbens program och vi är med i bakgrunden och handleder dem, berättar Sanna Kosunen, ansvarig lärare och lektor.

Suutari har märkt att sådan verksamhet som klubben driver behövs. På Pärlestunden får de studerande på ett avslappnat sätt bekanta sig med hur det är att jobba med äldre.
– Jag har själv jobbat som sjukskötare och förman i 30 år. Jag har sett att praktiken kan vara mycket spännande för den studerande. Här får de interaktion och det är lättare att åka på praktik efter att man först fått erfarenhet genom klubben, säger Suutari.

Jag har sett att praktiken kan vara mycket spännande för den studerande. Här får de interaktion och det är lättare att åka på praktik efter att man först fått erfarenhet genom klubben.

Varje grupp studerande ger respons på verksamheten efter sin period och responsen har generellt varit positiv.
– Min egen svenskspråkiga grupp har varit mycket nöjd med verksamheten. Också kunderna har varit mycket glada över att den svenskspråkiga gruppen infördes och att de får prata sitt eget modersmål, berättar Vamias ansvariga lärare och lektor Jessica Udd.

Tidigare bedrevs Pärlestunden endast på finska, men våren 2023 har en svenskspråkig grupp införts. Språket är inget hinder, man får komma med vilken dag som helst oberoende av modersmål.

Förstärkning inom äldreomsorgen

Alla unga har inte äldre personer i sin närmaste krets. Via Pärlestunden får de bekanta sig med seniorerna och i det kommande arbetslivet har de nytta av den praktiska lärdomen.
– De studerande får exempelvis praktisera användningen av olika hjälpmedel, såsom rullstol. Dessutom får de se vad som ingår i arbetet förutom själva vården. De får dra rekreationsverksamhet och lär sig hur viktigt det är med kultur, motion och interaktion, säger Suutari om de mångsidiga fördelarna klubben medför för studerande.

Pärlestundens verksamhet har också väckt intresse hos de studerande att rikta in sig på äldreomsorg och Suutari har hittat ordinarie anställda till boendeenheten bland de studerande som varit med i klubbens verksamhet, vilket för sin del har löst utmaningar som förekommit i rekryteringen. Man anmäler sig till klubben per telefon, de studerande tar emot anmälningarna. Praktiserandet inom kundservicen har tagit fram en aningen överraskande sida hos de studerande.

– Vi har fått handleda dem i hur man svarar i telefon, man kan inte bara säga ”hallå”. De studerande ska kunna berätta om klubben när en anhörig eller senior ringer, berättar Udd.

Styrka i konditionssalen och nagellack i skönhetsrummet

Studerande med äldre kvinna.
Skönhetsrum är ofta i bruk.

Klubbens verksamhet styrs av temaveckor, som exempelvis kan ha anknytning till naturen, kultur eller motion. På Pärlestunden kan man få baka, pyssla, lyssna på musik och göra andra roliga saker. Det finns även möjlighet att göra sig fin, de studerande fixar gärna frisyrer och lackar naglar, vilket gläder de äldre. Till och med en självständighetsmottagning med handskakningar och allt har ordnats på klubben. Förutom de gemensamma sysselsättningarna är även konditionssalen en populär plats i klubbens utrymmen.

– Det finns intresse för gymnastiksalen, för även den är gratis. Det är dock inte meningen att gymnastikgrupper ska samlas ensamma här hos oss, utan att de studerande ska vara med och handleda och hjälpa till, säger Suutari.

Suutari delar med sig av en framgångshistoria där en man varje vecka besökte Pärlestundens konditionssal och tack vare den regelbundna motionen till slut kunde byta ut rullstolen mot en promenadkäpp.
– Han nådde sitt mål och har kunnat bo hemma istället för på en bäddavdelning. Detta visar hur viktigt det är med förebyggande och aktiverande verksamhet, den leder både till välbefinnande och besparingar, säger Suutari.

Seniorklubben Pärlestunden

– från måndag till onsdag kl. 10-14 (paus under skolloven på sommaren, vid julen och vecka 9)

– för de som fyllt 65 år

ring och anmäl dig på nummer 040 645 8656. Via samma nummer får du mer information om verksamheten och temaveckorna

– gratis, lunch och kaffe mot avgift

Artikeln är en del av Österbottens välfärdsområdes artikelserie Från människa till människa, där vi får en djupare inblick i vardagen och servicen för våra kunder och professionella.