Till innehållet
Från människa till människa

Spel och motion tillsammans på Björkbacka boendeenhet


På boendeenheten Björkbacka i Jakobstad har man varit extra glada sedan årsskiftet, då huset fick jättepekskärmen Yetitablet. På surfplattan går det att spela olika spel, lyssna på musik och exempelvis titta på en brasa eller en sandstrand. Surfplattan som införskaffades med donerade medel är till glädje för både de som bor permanent på Björkbacka och de som får intervallvård där.

Kari Pihlajamäki, föreståndare på Björkbacka, berättar att de ville använda de donerade medlen till att främja de boendes funktionsförmåga och trivsel. Flera olika alternativ jämfördes noga och valet föll slutligen på Yetitablet på grund av dess mångsidiga egenskaper. För de donerade medlen har man också beställt ljudkuddar för personer med kognitiv sjukdom. Personer som har en kognitiv sjukdom kan ha symtom som rädsla, ångest och rastlöshet.

– Kuddarna skapar en ljudsensorisk upplevelse, som gör att personen både kan höra och känna ljudet. Kuddarna som använder sig av ny teknik vibrerar och har ett avslappande djupt, klangfullt ljud. Förhoppningen är att kuddarna ska vara till hjälp i rolösa stunder, berättar Björkbackas biträdande föreståndare Petra Pehkonen.

På Björkbacka bor 65 äldre och intervallavdelningen kan vårda upp till 12 personer i taget. Med andra ord är det många som har nytta av nyförvärven.

Spelen aktiverar de boende och håller hjärnan pigg

Anita Broman spelar ordspel med skötaren Nina Ukkone. Båda har rosa skörta.
På bilden ses Anita Broman, boende på Björkbacka, spela tillsammans med skötaren Nina Ukkonen.

På den stora pekskärmen finns olika spel för att utveckla motoriken och träna hjärnan. Det finns färdiga alternativ, men det går också att ladda ner fler spel på surfplattan.

– De mest populära spelen verkar vara pilkastning och bowling, berättar Pia Saviaro som jobbar på intervallavdelningen.

Förutom de fysiska spelen finns det även ett urval av bland annat minnes- och ordspel. Pekskärmen kan användas med händerna eller exempelvis ärtpåsar.

– Ibland kommer ärtpåsarna flygande med en väldig fart, men surfplattan håller nog, skrattar Pia.

Petra Pehkonen är också glad över surfplattan.

– Det här var ett bra köp. Även män som annars inte är så intresserade av att vara med i de gemensamma gymnastikgrupperna tycker om spelen. De har tyckt speciellt mycket om pilkastningen, berättar Pehkonen.

Pekskärmen har stora och tydliga ikoner som är lätta att använda även om man har nedsatt syn. Skärmen går också att vända horisontellt så att det blir lättare att spela till exempel lufthockey eller fotboll. Det går också att flytta den stora surfplattan mellan avdelningarna.

Också andra maskiner främjar rörlighetsförmågan

På bild en motionerande Maija-Liisa Aho.

Förutom den nya pekskärmen har Björkbacka även en massagestol och vanliga gymmaskiner. Dessa finns alltid på samma plats och flyttas inte mellan avdelningarna. Med hjälp av konditionsskötaren får de boende träna muskelstyrkan i den lilla konditionssalen, den populäraste maskinen är motionscykeln.

Anita Broman provar massagestol.

– Massagestolen har även den införskaffats med donerade medel. Gymmaskinerna å andra sidan har vi haft längre, de har vi på ett leasing-avtal, berättar Pehkonen.

Rörelser och hjärngymnastik i alla dess former främjar de äldres funktionsförmåga. Tiden får utvisa vilken nytta regelbunden användning av maskinerna har på sikt. En sak är ändå säker, kindmusklerna tränas till det yttersta då de boende glatt och leende får samlas runt spel och brasor.

Artikeln är en del av Österbottens välfärdsområdes artikelserie Från människa till människa, där vi får en djupare inblick i vardagen och servicen för våra kunder och professionella.