Till innehållet
Utveckling

Projektet TulKOTI utformar hjälpmedelskatalog och teknologikappsäck

Idag finns det ett stort utbud av hjälpmedel och teknologiska lösningar och det kan vara svårt att hitta rätt bland allt som finns på marknaden. Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) utarbetas just nu en katalog med hjälpmedel som kan underlätta vardagen och öka tryggheten för hemmaboende äldre.

Projektarbetarna Mikaela Guldén, Matilda Henriksson och Rebecka Sjöberg håller som bäst på med att sammanställa en katalog med främst teknologiska hjälpmedel, men även med andra hjälpmedel som kan underlätta vardagen och öka tryggheten för äldre som bor hemma.

Katalogen riktar sig till hemmaboende äldre som har behov av hjälpmedel och deras anhöriga. Katalogen är också tänkt att kunna fungera som ett verktyg för professionella inom Österbottens välfärdsområde. De hjälpmedel som tas med i katalogen är sådana hjälpmedel som kan köpas på egen hand och som kan stödja ett självständigt och tryggt boende i det egna hemmet.

– Katalogen utvecklas i ett tätt samarbete med bland annat representanter från servicehandledningen och andra sakkunniga. Tanken är att katalogen tas fram och implementeras i verksamheten under detta år, berättar Guldén.

Katalogen kommer att vara indelad i olika teman vilka bland annat är: säkerhet i hemmet, stöd för minnet och duschhjälpmedel. Hjälpmedlen kan också vara ett komplement till vård. I framtiden hoppas man från projektets sida att katalogen kommer att finnas tillgänglig för alla via välfärdsområdets hemsida.

Projektarbetaren Matilda Henriksson ger ett exempel på hur katalogen kan användas:

– Nils dotter kontaktar den lokala servicehandledaren. Hon är orolig att pappan inte tar sina mediciner på rätt tidpunkt. Hon berättar också att Nils tidvis har svårt att hålla reda på dag och tid. Servicehandledaren konstaterar efter en utredning att Nils inte uppfyller kriterier för hemvård. Via katalogen visar servicehandledaren Nils och dottern ett exempel på en typ av påminnande läkemedelsdosett och en minnesklocka. Nils dotter beställer från nätet hem en minnesklocka samt en läkemedelsdosett som påminner Nils om att ta medicin. Läkemedelsdosetten hjälper Nils att ta medicinerna vid rätt tid och minnesklockan hjälper honom hålla reda på veckodagarna.

Teknologikappsäck

Det finns även en plan på att skapa en teknologikappsäck som ska innehålla utvalda teknologier från hjälpmedelskatalogen. Tanken med kappsäcken är att kunna förevisa teknologiska hjälpmedel för äldre men också att den ska kunna användas vid skolningstillfällen för bl.a. personal. Idén till kappsäcken väcktes vid förra årets Friskvårdsdag i Botniahallen

– Vi märkte att många äldre var intresserade av teknologi men att de inte så ofta kommer i kontakt med teknologiska hjälpmedel. En teknologikappsäck är bra för att kunna visa exempel på teknologier som finns på marknaden. Genom att se de teknologiska hjälpmedlen i verkligheten märker de äldre kanske att de inte är så avancerade och svåra att använda och tröskeln att ta dem i bruk blir lägre. Vi tycker själva att man lär sig bäst genom att få se och känna på teknologierna, berättar Sjöberg.