Till innehållet

projekt

14.9.2023 Utveckling

Hemvårdens kunder ger gärna digital respons

Projektet TulKoti (Framtidens tjänster som stöder äldres boende hemma) inledde i mars 2023 ett försök med målsättningen att från hemvårdens kunder samla in kundrespons digitalt med hjälp av pekplattor. Försöket visade sig vara lyckat och insamlingen av kundrespons har nu utökats till hela Österbottens välfärdsområde.
15.6.2023 Inlägg

Med nya metoder kan professionella ge ungdomar hjälp i tid

Professionella som arbetar med barn och unga i Österbottens välfärdsområde utbildas aktivt i att använda nya metoder. För att behandla psykiska problem bland unga finns nytillkomna metoder som har visat sig vara effektiva och som nu ska används så mycket som möjligt i skolmiljön.
14.6.2023 Inlägg

Projektet TulKOTI utformar hjälpmedelskatalog och teknologikappsäck

Idag finns det ett stort utbud av hjälpmedel och teknologiska lösningar och det kan vara svårt att hitta rätt bland allt som finns på marknaden. Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) utarbetas just nu en katalog med hjälpmedel som kan underlätta vardagen och öka tryggheten för hemmaboende äldre.
13.6.2023 Inlägg

Samarbete med utbildningsanstalter ger många möjligheter

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdstjänsterna förändras. En åldrande befolkningsstruktur innebär att färre människor är i arbetsför ålder och att allt fler personer är i behov av service. Ett kreativt och innovativt tänkande behövs för att vi ska kunna bevara en kvalitativ servicenivå som motsvarar behoven. Samarbetet med utbildningsanstalter kommer att spela en allt viktigare roll och partnerskapet måste utvecklas ännu mer.