Till innehållet

projekt

27.11.2023 Allmänt

Utvecklingsarbete är krävande men belönande

Året 2023 går mot sitt slut och likaså projektet Framtidens tjänster som stöder äldres boende hemma (TulKoti). Anna Wadén, koordinerande serviceförman för hemvården på södra området och Berit Kivimäki, chef för servicehandledningen har båda två deltagit aktivt i utvecklingsarbetet under de två år som projektet pågått. ”Att delta i utvecklingsarbetet har varit både intressant och givande”, konstaterar Wadén.
23.11.2023 Allmänt

Teknologiska lösningar stöder hemmaboende äldre

Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) har teknologikappsäckar samt en hjälpmedelskatalog sammanställts. Projektets målgrupp är hemmaboende äldre som inte uppfyller kriterierna för hemvård, därför har syftet varit att hitta alternativa lösningar för att stöda ett tryggt och säkert hemmaboende.
20.10.2023 Allmänt

En allvarlig psykisk störning är inte ett hinder för anställning

I utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja valmenna! (Placera och träna!) testas IPS-arbetsträning som en del av rehabiliteringen för personer som lider av allvarliga psykiska störningar i Österbottens välfärdsområde. Målet är att främja att personer i psykiatrisk rehabilitering återvänder eller kommer ut på arbetsmarknaden och stannar där.
20.10.2023 Allmänt

Påbörjandet av vård kan bli snabbare med terapinavigatorn

Terapinavigatorn är en webbtjänst, i vilken man anonymt kan fylla i en kartläggning angående utmaningar med den mentala hälsan. Användarnas erfarenheter visar att processen för att förstå klientens situation samt att få tillgång till vård snabbas upp.
19.10.2023 Allmänt

Högkvalitativ data är till nytta både för invånare och beslutsfattare

Under det senaste året har ett intensivt arbete kring att förbättra datakvaliteten för tjänsterna inom primärvården, munhälsovården och socialvården pågått i Österbottens välfärdsområde. Målsättningen har varit att förenhetliga verksamhetsmodeller, processer och registrering av data.
18.10.2023 Allmänt

Virtuell verklighet som lärmiljö inom hemvården

Genom virtuella verkligheter (eng. virtual reality, VR) får användaren möjlighet att stiga in i en virtuell värld som omsluter användaren i 360 grader. Detta är nu möjligt att prova på inom Österbottens välfärdsområde.