Till innehållet
Allmänt

Ett bättre sexliv i Österbotten – vi lovar inget mindre än det här

Avgiftsfri prevention för unga under 25 år startade som ett försök, men fortsätter i nästa år som en del av välfärdsområdets egen verksamhet.

Försöket har ingått i det statsfinansierade projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten och det avslutas i slutet av år 2023.  

Under projektets gång har man uppnått målsättningen att inom hela Österbottens välfärdsområde erbjuda heltäckande preventivvårdstjänster i syfte att främja sexual hälsan och välbefinnandet samt förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Inom projektet avgiftsfri prevention, har alla ungdomar under 25 år oberoende av kön, eller om man varit studerande från andra orter eller andra länder samt flyktingar haft tillgång till alla preventivmedel, dvs. spiraler, implantat, plåster, ringar, e-piller, minipiller, kondomer och slicklappar.

– I Österbottens välfärdsområde är p-piller den populäraste preventivmetoden bland personer under 25 år. Enligt tidigare studier har användningen av långtidsverkande preventivmedel, så som spiral och implantat, visat sig vara skyddande för ungas fertilitet, berättar projektchef Susanne Strömfors.

Preventivrådgivningens personal i Österbottens välfärdsområde har inom projektet utbildats i spiral och implantatinsättning.

­– Genom denna utbildning har arbetsuppgifter kunnat överföras från läkare till hälsovårdspersonal. Då arbetsfördelningen har förnyats har resultatet blivit att vi har kunnat påskynda tillgången till vård och även frigöra läkarresurser, berättar Strömfors.

Den avgiftsfria preventionen fortsätter 2024

Österbottens välfärdsområde har fattat beslut om att den avgiftsfria preventionen fortsätter i välfärdsområdets egen regi från och med början av nästa år.

Avgiftsfri prevention beaktas som en förebyggande och prioriterad verksamhet i välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram.

– Avgiftsfria preventivmedel förbättrar jämlikheten bland unga samt de ungas rätt att besluta om sin egenkropp, konstaterar Strömfors.

– Ta hand om er själva och varandra och använd kondom och slicklappar! Kom ihåg, att ni kan hämta dom gratis från skol- och studerandehälsovården samt preventivrådgivningarna, säger Strömfors som en hälsning till alla ungdomar.

Vad har projektet gett ungdomarna?

– Möjlighet att få de preventivmedel man har behov av utan kostnad.

– Gratis preventivmedel möjliggör att alla ungdomar har tillgång, oberoende av den egna ekonomiska situationen.

– Möjlighet att på samma plats få både handledning och prevention.

– Möjlighet att använda elektronisk tidsbokning.

– Ungdomar från studenthälsovården har möjlighet att hämta preventivmedel från en upphämtningsapparat.

Vad har projektet gett personalen?

– Gemensam processbeskrivning och styrdokument som stöd i arbetet och vid introduktionen.

– Fortbildning och skolningar för att stärka eget kunnande.

– Mångsidig och varierande arbetsbild.

Vad har projektet gett Österbottens välfärdsområde?

– Positiv synlighet.

– Jämlik och rättvis preventivrådgivning för ungdomar.

– Kundnärhet.

– Välfärdsområdets kundlöfte uppfylls.

Läs mer om hur projektet påbörjandes