Till innehållet
Allmänt

Ninni-stödgruppsverksamheten implementeras i Österbottens välfärdsområde

Ninni-stödgruppverksamheten är avsedd för barn och unga som lever i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Stödgruppsverksamheten är riktad till barn och unga i åldern 10–24 år.

I maj 2023 påbörjades implementeringen av  Ninni-stödgruppsverksamheten inom Österbottens välfärdsområde. Syftet är att ungdomarna ska få träffa andra i liknande situationer, byta erfarenheter, kunskap och förståelse samt att de ska få en insikt i vad beroendesjukdom och psykisk ohälsa är.

– Det är viktigt att barn som lever i dessa familjeförhållanden får känna sig sedda, hörda och genom bekräftelse få förståelse för att det som sker i deras vardag inte är deras fel, säger projektarbetare Emma Törmä.

Ninni-stödgruppverksamheten stöder barn och unga att börja våga prata om sin  familjesituation. Genom att delta i stödgruppverksamheten märker barn och unga att de inte är ensamma med sina känslor och tankar,  att det inte är deras fel det som händer hemma och att de inte ska behöva känna skam och skuld över sin livssituation. Detta stöds med hjälp av identifikation och psykoedukation. Stödgruppsverksamheten är en förebyggande åtgärd som samtidigt också är reparativ.

– Barnet eller ungdomen börjar med att delta i en grundgrupp bestående av 10 träffar, som är uppbyggda enligt en evidensbaserad manual. Efter grundgruppen kan man fortsätta i en stödgrupp, berättar projektchef Nina Herrgård.

Grupperna ordnas på både svenska och finska inom Österbottens välfärdsområde. Stödgruppsverksamheten genomförs 1–2 ggr/månad av en Ninni-gruppledare. Personalen som leder Ninni-stödgrupper har genomgått en gruppledarutbildning som arrangerats under hösten. Utbildningen genomförts i samarbete med USM.

– Ninni-gruppledarna har möjlighet att använda sig av Ninni-lådan som innehåller material  till Ninni-träffarna. I lådorna finns material såsom känslokort, kramdjur, vattenfärger, pennor, ritpapper, Ninni-manualen m.m. Ninni-lådorna finns placerade runtom i välfärdsområdet, säger Törmä.

Hur kan man som barn eller ung komma till stödgruppverksamheten?

Till Ninni-stödgruppsverksamheten kan barn och unga komma med låg tröskel t.ex. genom att själva ta kontakt, via professionella samt via vårdnadshavare eller någon annan anhörig. Information om stödgruppsverksamheten kommer att inom de närmsta veckorna att finnas tillgänglig på Österbottens välfärdsområdes hemsida.

– På webbsidan finns information om var och när Ninni-stödgrupper kommer att dras igång; det vill säga plats, tidpunkt och gruppledarens kontaktuppgifter. Stödgruppsverksamheten startas upp i början av 2024, säger Herrgård.

Läs mer om Ninni-verksamheten