Till innehållet
Allmänt

Digitala verktyg stöder närståendevårdarna i deras vardag

Inom projektet Prima Botnia – Välmående Österbotten har ett pilotprojekt påbörjats, i vilket man med hjälp av digitala verktyg testar olika stödformer för närståendevårdare.

Både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv gör närståendevårdare runt om i landet ett ovärderligt arbete genom att ta hand om sina närstående. Också i Österbottens välfärdsområde finns det flera hundra närståendevårdare.

Prima Botnia-projektet är en del av det nationella programmet för hållbar tillväxt, som finansieras av Europeiska unionens engångsinstrument för återhämtning (Next Generation EU). Projektet är uppdelat i ett antal delprojekt, där det här delprojektet riktar sig till äldre och närståendevårare.

Syftet med pilotprojektet är att stödja närståendevårdarnas ork och välbefinnande. Tjugo äldre närståendevårdare från Österbottens välfärdsområde har valts ut för deltagande i pilotprojektet. Pilotprojektet är det första i sitt slag i Österbottens välfärdsområde och redan innan det startade förutsatte det ett utvecklingsarbete mellan olika aktörer inom organisationen.

Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice följer utvecklingsarbetet med intresse.

– Närståendevårdare utför en ytterst viktigt uppgift i samhället, de tar hand om och vårdar sin närstående och möjliggör därmed att den de vårdar kan bo kvar i den för dom bekanta och trygga hemmiljön. Nu har vi inom välfärdsområdet beviljats projektmedel för att utreda hur vi ytterligare kan stöda närståendevårdarnas möjlighet att sköta sin närstående i det egna hemmet. Resultaten från projektet leder förhoppningsvis till goda åtgärdsförslag, konstaterar Pellfolk.

Kamratstöd i grupp

­Stödtjänster som prövas är gruppverksamhet på distans, kamratstöd på distans och sjukvårdstjänster på distans med hjälp av digitala lösningar.

– Distanssjukvårdstjänsten kommer att genomföras i samarbete med Pihlajalinna. Grupp- och kamratstödstjänsterna på distans kommer att förverkligas av projektet, men också i samarbete med olika aktörer inom tredje sektorn, till exempel Folkhälsan, berättar teknologiambassadör Malena Byström.

Gruppverksamheten på distans har startat i november och program som ordnas är exempelvis sittgymnastik, musikstunder, diskussioner, högläsning, frågesport och gåtor. Under projekttiden är tjänsten gratis för närståendevårdarna och dom som vårdas.

– Tanken och målsättningen med gruppverksamheten på distans är att närståendevårdarna och dom som vårdas lätt ska kunna delta hemifrån, eftersom programmet sänds via surfplattan, men också att vardagen ska kännas meningsfull genom att man får ha social samvaro samt aktivering och stimulans, säger Byström.

Målet är också att testa hur olika digitala lösningar lämpar sig för äldre och vilken typ av handledning de äldre kan behöva när de använder dessa typer av tjänster.

De stödformer som erbjuds genom digitala lösningar och deras verkan kommer att utvärderas noggrant med hjälp av olika indikatorer under hela pilotprojektet. Pilotprojektet startade i november 2023 och avslutas i juli 2024, med en total varaktighet på 9 månader. Pilotprojektets inverkan och resultat kommer att sammanställas som stöd för beslutsfattandet i Österbottens välfärdsområde.