Till innehållet

välfärdsområdet

11.4.2024 Allmänt

”Vi har inga planer på att stänga hälsostationer eller vårdavdelningar”

Österbottens välfärdsområde fortsätter med att utveckla likvärdiga tjänster för alla invånare i välfärdsområdet. Målet är att trygga framtidens service, få personalen att räcka till och få ekonomin i balans. Tack vare de digitala servicekanalerna kan vi stöda närservicen och erbjuda service som ges hem.
23.11.2023 Allmänt

Teknologiska lösningar stöder hemmaboende äldre

Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) har teknologikappsäckar samt en hjälpmedelskatalog sammanställts. Projektets målgrupp är hemmaboende äldre som inte uppfyller kriterierna för hemvård, därför har syftet varit att hitta alternativa lösningar för att stöda ett tryggt och säkert hemmaboende.