Till innehållet

välfärdsområdet

23.11.2023 Allmänt

Teknologiska lösningar stöder hemmaboende äldre

Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) har teknologikappsäckar samt en hjälpmedelskatalog sammanställts. Projektets målgrupp är hemmaboende äldre som inte uppfyller kriterierna för hemvård, därför har syftet varit att hitta alternativa lösningar för att stöda ett tryggt och säkert hemmaboende.
18.10.2023 Allmänt

Virtuell verklighet som lärmiljö inom hemvården

Genom virtuella verkligheter (eng. virtual reality, VR) får användaren möjlighet att stiga in i en virtuell värld som omsluter användaren i 360 grader. Detta är nu möjligt att prova på inom Österbottens välfärdsområde.
15.9.2023 Allmänt

Kunderna deltar i utvecklingen av webbsidorna

Den visuella tydligheten, det direkta tilltalet till läsaren och uppdelningen av tjänsterna enligt åldersgrupper fick beröm från de kunder som deltog i användarutvärderingen av vår webbtjänst. Testpersonerna gav utvecklingsidéer och utvecklingsönskemål, särskilt angående sökfunktionen och hur den serviceorienterade och kundorienterade strukturen kan förbättras samt hur sätten att uträtta ärenden framställs.
10.8.2023 Allmänt

Beroendepsykiatriska avdelningen betjänar hela Österbottens välfärdsområde

Beroendetjänsternas helhet, som tillhörde före allmän kända katko eller missbrukarcentralen, är nu en del av hela Österbottens gemensam Beroendepsykiatriska avdelning. Avdelningen producerar både beroendevård och psykiatriska vård. Avdelningen har 21 vårdplatser sammanlagt och erbjuder vård dygnet runt.