Till innehållet

välfärdsområdet

21.11.2022 Allmänt

Palliativ vård och vårdplanering i äldrevård och -omsorg

Annika Tetrault arbetar som koordinerande avdelningsskötare för hälsovårdstjänster för äldre och vårdmaterial i Österbotten, två nya all-österbottniska enheter inom välfärdsområdet. Vid sidan av arbetet slutför hon en doktorsavhandling i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi i Vasa. I artikeln berättar Tetrault om sin forskning och hur resultaten kan användas i verksamheten.
18.11.2022 Inlägg

Nya metoder stöder personalen inom mental– och missbrukarvården

Delprojektet Psykosocialt välbefinnande anordnar, i samarbete med andra aktörer inom området, utbildningar för yrkesverksamma samt koordinerar metodhandledning och ger stöd i användningen av metoderna och i att förankra dem så att de blir en del av välfärdsområdets ordinarie verksamhet.
15.11.2022 Allmänt

Mot en starkare invånardelaktighet i Österbotten

Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund och Österbottens föreningar, det så kallade Team Ostrobothnia, valdes hösten 2022 med i förändringsprogrammet Sitra Lab för att utveckla och testa nya sätt att påverka kommunalt.
14.11.2022 Välfärdsområde 2023

Med Finlands bästa välfärdsanställda som mål

På måndagen behandlade välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde en rekordlång föredragningslista. Före årsskiftet måste ännu många betydande beslut fattas. På sitt sammanträde i måndags godkände styrelsen bland annat välfärdsområdets personalstrategi och behörighetsstadga samt ett samarbetsavtal med Mellersta Österbottens välfärdsområde.
24.10.2022 Allmänt

Arbetssätten vid social- och hälsocentralernas mottagningar förenhetligas

Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten utvecklas mottagningsverksamheten vid välfärdsområdets social- och hälsocentraler. Målsättningen är att kunderna på ett smidigt sätt ska få tillgång till rätt vård och att tillvägagångssättet vid mottagningarna ska vara det samma inom hela Österbottens välfärdsområde.
21.10.2022 Inlägg

Nordiskt ätstörningssamarbete som grund för utvecklingsarbete

Rasmus Isomaa, som är docent i utvecklingspsykologi och legitimerad psykoterapeut, arbetar som verksamhetsledare för Fredrikakliniken i Jakobstad och fungerar för närvarande även som ordförande för Ätstörningsförbundet i Finland (Syli r.y.) och nordiska ätstörningssällskapet (Nordic Eating Disorder Society). I artikeln berättar han om det nordiska samarbetet som han och personalen vid Fredrikakliniken är involverad i.