Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Ledare: Ge digitala lösningar en chans

hyvinvointialueen logo välfärdsområdets logo

Vårt ett år gamla välfärdsområde kommer snart att gå från baby till småbarn. Det första året har bestått av inlärning, och nu tar vi våra första steg. Vi har utvecklat och tagit i bruk nya tjänster, såsom seniorlinjen, terapinavigatorn och effektiverad hemrehabilitering. Vi är lyhörda för dina åsikter och kommentarer och inför förbättringar så snabbt som möjligt.

Även det strama ekonomiska läget tvingar oss till förändringar. Ekonomin måste fås i balans före utgången av år 2026. Samtidigt måste vi säkerställa att vi erbjuder högkvalitativa, lagstadgade tjänster till befolkningen i vår region. Ett sätt är att erbjuda digitala tjänster direkt till hemmen. Du kan läsa om dessa tjänster inne i tidningen.

Vi använder artificiell intelligens (AI) inom administrationen. Jag bad AI skriva ett utdrag till den här ledaren om vad välbefinnande är och om välfärdsområdets roll i förverkligandet av målet:

Välbefinnande berör var och en av oss, och det är något vi måste sträva efter tillsammans. Välbefinnande är inte bara fysisk hälsa. Det är ett holistiskt tillstånd som inkluderar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vårt mål är att se till att alla invånare i vårt område kan uppleva ett fullständigt och hälsosamt liv. Tillsammans kan vi övervinna utmaningarna och skapa ett bättre samhälle för oss alla.

Teknologi och artificiell intelligens utvecklas nu i rasande fart och stöder – fördomsfritt men ansvarsfullt använda – vårt arbete för att främja hälsa, välbefinnande och trygghet hos Österbottens invånare.

Under hösten har vi publicerat välmåendetips från vår personal på sociala medier. Till sist vill jag också ge mitt eget välmåendetips, som i själva verket är ett citat från en boende i en av våra boendeenheter: Vi ska vara snälla mot varandra.

Marina Kinnunen, kvinna med ljus hår och svart tröja.

Marina Kinnunen
Välfärdsområdets direktör

Ledaren har publicerats i kundtidningen Hembesöket 2/2023.