Till innehållet
Allmänt

Virtuell verklighet som lärmiljö inom hemvården

Genom virtuella verkligheter (eng. virtual reality, VR) får användaren möjlighet att stiga in i en virtuell värld som omsluter användaren i 360 grader. Detta är nu möjligt att prova på inom Österbottens välfärdsområde.

Projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021–2023 (TulKoti) leasar fram till årets slut tre par VR-glasögon samt applikationen HoivaPro, som är ett spel i hemvårdsmiljö.

– Eventuellt kan antalet VR-glasögon utökas under hösten om behov uppstår. Med hjälp av dessa kan vårdstuderande och vårdare träna på bl.a. smärtlindring, bemötande och sårvård i virtuell verklighet, berättar projektarbetare Madeleine Isuls.

I september ordnades ett möte mellan representanter från spelutvecklarna (Atea och 3dTalo) och projektet TulKoti. Även representanter från vårdutbildningarna inom området var inbjudna. Syftet med mötet vara att ta i bruk VR-glasögon och spelapplikationen Hoivapro.

Projektpersonalen och skolornas representanter fick tillsammans möjligheten att ta sig en första titt på applikationen som visade sig vara uppbyggd som en lägenhet med toalett, kokvrå, vardagsrum och sovalkov. I lägenheten bor givetvis en hemvårdsklient.

Genom olika case-uppgifter får användaren ta del av teoretisk undervisning och praktiska övningar. Användaren kan fritt röra sig i lägenheten med hjälp av tillhörande utrustning till VR-glasögonen. VR-glasögonen kan dessutom parkopplas och fler personer kan således finnas i samma virtuella verklighet samtidigt.

– Detta möjliggör handledning mellan lärare och studerande eller samarbete mellan studerande. Övriga åskådare kan följa med vad som händer i den virtuella verkligheten genom en TV skärm, förklarar Isuls.

Projektkoordinator Linda Kontturi och projektchef André Åkerholm tar varandra i hand i den virtuella verkligheten.

Försöket med användning av VR-glasögon har som syfte att finna lösningar på hur engagemanget att jobba inom hemvård skulle kunna ökas bland vårdstuderande. Tanken är också att vårdpersonal kan använda sig av VR-glasögonen i fortbildningssyfte.

– Under hösten kommer projektpersonalen att ha med sig VR-glasögonen vid besök till skolor. Hemvårdsenheter, som vill pröva VR-glasögon, kan kontakta projektpersonalen, säger Isuls.

Läs mer om TulKoti på projektets webbsida