Till innehållet
Allmänt

Digital tidsbokning tas i bruk i hela Österbotten – gör det smidigt att boka tid till skötare  

Nu kan tid till skötare bokas via webben i hela välfärdsområdet i och med att servicen nu utvidgats även till Jakobstadsområdet, Kaskö och Kristinestad.  

Allt fler vill att social- och hälsovården ska erbjuda digitala alternativ. I Österbottens välfärdsområde har kunderna hörts och därför kommer välfärdsområdet att lansera nya servicekanaler stegvis.  
– Redan nu kan kunderna boka tid till skötarmottagningar digitalt, exempelvis för vaccination, öronspolning eller stygnborttagning, berättar projektchef Sofi Nyman.  

En del bokade tider kan även kontrolleras, flyttas eller annulleras digitalt. I och med att man öppnar endast ett bestämt antal tider på en gång visar systemet inte nödvändigtvis alla lediga tider. I en del kommuner har digital tidsbokning använts redan tidigare.  

Verksamheten utvecklas och servicekanalerna blir fler  

För tillfället har man flera olika system i bruk i Österbotten, varför servicen kan variera från kommun till kommun.  
– På en del orter kan man boka tid till skötare men även boka exempelvis en telefontid till rådgivningen eller kontrollera sin tandläkartid på webben. När det gemensamma klient- och patientdatasystemet tas i bruk i hela välfärdsområdet får alla kunder tillgång till våra digitala servicekanaler i takt med att de lanseras, säger Nyman.  

När det gemensamma klient- och patientdatasystemet tas i bruk i hela välfärdsområdet får alla kunder tillgång till våra digitala servicekanaler i takt med att de lanseras.

De digitala servicekanalerna finns samlade på välfärdsområdets webbplats och där kan man också välja servicekanal enligt kommun.  
– Våra digitala servicekanaler är ett alternativ till vår traditionella service, och vi hoppas att de digitala servicekanalerna ska minska de samtalsköer som vi har ibland. De bekanta telefonnumren är fortfarande alltså i bruk, exempelvis numret till bedömningen av vårdbehovet, säger kommunikationsdirektör Petra Fager.  

Nya digitala tjänster utvecklas i det EU-finansierade projektet Prima Botnia.  
– I år kommer många av våra tjänster att lansera nya servicekanaler. Tack vare dem kan kunderna i fortsättningen själv välja det servicesätt som passar deras egen vardag, berättar Nyman.