Till innehållet

Servicens innehåll

Hemvården hjälper klienten med dagliga aktiviteter enligt individuellt behov. Hemvården kan vara temporär eller långvarig hjälp. Klientens personliga vård och omsorg bygger på en utredning av servicebehovet.  Klientens behov avgör hur ofta besök görs och vilken form av hjälp han eller hon får.

Som bedömningsinstrument använder vi RAI-soft funktionsmätaren. På detta vis kan vi utreda alla klienters hjälpbehov på lika villkor.

Vanliga uppgifter inom hemvården:

  • Hjälp vid måltider och uppvärmning av mat 
  • Hjälp med att tvätta sig och ta hand om den personliga hygienen 
  • Hjälp med påklädning och byte av kläder 
  • Läkemedelsbehandling: dosering och administrering av läkemedel i tablett- eller injektionsform vid rätt tidpunkt 
  • Medicinska mätningar såsom mätning av blodsocker och blodtryck 
  • Individuella vårdåtgärder såsom sårvård och katetrering 
  • Lätta hushållsarbeten såsom att föra ut sopor och sörja för allmän trivsel  
  • Diskussion och socialt stöd 

Ta kontakt

Ny klient:
kontakta serviceledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov

Vasa: Kartläggningsteamet vardagar kl. 8.30–15.00 tfn 06 218 2152, Korsholmsesplanaden 33

Jakobstad: Servicehandledning Helmi, säkrast vardagar kl. 8.30–11.30, tfn 06 786 2660, Runebergsgatan 9, Nykarleby, Mathesiusgatan 9


Nuvarande klient:
kontakta hemvårdsledaren i ditt område

Hemvårdens serviceledare, telefontider må kl. 12–14, ti-fr kl. 9–11

Område 1Karta hemvårdsområde 1 (pdf) 
Centrum norra, östra, västra tfn 040 486 2575 

Område 2Karta hemvårdsområde 2 (pdf) 
Brändö, Storviken tfn 040 523 3029 

Område 3Karta hemvårdsområde 3 (pdf) 
Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs tfn 040 549 5781 
Kilskiftet, Melmo tfn 040 530 4703 

Område 4Karta hemvårdsområde 4 (pdf) 
Vöråstan, Centrum Station, Berggatan 2-4 bostäder 0001-422 tfn 040 196 2402 
Sundom, Vasklot tfn 040 486 2575 

Område 5 Karta hemvårdsområde 5 (pdf) 
Lillkyro tfn 040 530 4703 
Gerby, Västervik, Dragnäsbäck (gräns Spetsgatan), Infjärden tfn 040 523 3029 
Dragnäsbäck, Hemstrand, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr tfn 040 771 7134 

Område 6Karta hemvårdsområde 6 (pdf) 
Sandviken, Sunnanvik, Högbacken tfn 040 771 7134 

Område 1-6 fax 06 317 1078

Jakobstads hemvård, team 1, 5 och 6 
040 805 1375 

Jakobstads hemvård, team 2, 3 och 4 samt Alva-jourteam 
040 805 1578 

 Bennäs, Purmo och Larsmo 
Telefontid vardagar kl. 9–11  
050 528 8052 

Esse
040 805 1936

Hemvårdsledare
050 362 6446 

Hemvårdsledare 
040 805 1970

Korsholm telefontid vardagar kl. 9–11  

Smedsby och Replot
puh. 06 218 4171

Norra Korsholm, Kvevlax, Helsingby och Solf
puh. 06 218 4182

Servicehandledare tfn 050 526 1169, Malmbrinken 4 

Vörå: tfn 06 218 3828, må-fr bäst nåbar kl. 9–11, Vöråvägen 18 

servicekoordinatorns telefontid kl. 8–10, Vasavägen 764, Närpiö

Närpes centrum, Kaskö: tfn 050 345 4947

Norra Yttermark, Övermark, Pörtom, Nämpnäs, Tjärlax, Västra byarna: tfn 040 160 0673

servicekoordinatorns telefontid må-fr kl. 8-10, tfn 040 610 9112

Vasavägen 764, Närpes

servicekoordinatorns tfn 050 345 4947, Vasavägen 764 Närpes

Telefontid under vardagar kl 9-11

serviceledare, tfn 050 548 9553

hemvårdens jour tfn 050 3682 948