Till innehållet

Rehabilitering som stöd för boende hemma 

Hemrehabilitering och olika slags gruppaktiviteter stödjer äldre att klara sig hemma. Målet med rehabiliteringen är att göra vardagen så självständig och trygg som möjligt i den egna boendemiljön. 

Innehållet i rehabiliteringen planeras tillsammans med klienten, med beaktande av dennes livssituation och behov. Rehabiliteringen sker i multiprofessionellt samarbete. Anhöriga och närstående spelar en viktig roll i planeringen och genomförandet av hemrehabiliteringen. 

När är hemrehabilitering ett alternativ? 

Du har blivit orolig för hur du själv eller en närstående person ska klara sig hemma.  

Till exempel 

  • förmågan att utföra vardagliga sysslor har försämrats efter sjukdom eller sjukhusvistelse 
  • att sköta hemmet, handla och laga mat har blivit svårare 
  • man vistas mindre utomhus 
  • osäkerhet, rädsla för att falla när man tvättar sig eller rör sig i trappor. 

Till hemrehabilitering behöver du ingen remiss. Hemrehabiliteringsperioden kan påbörjas på basen av ett kostnadsfritt bedömningsbesök.  

Om du är orolig för hur du själv eller en närstående ska klara sig hemma eller om du vill ha mer information om verksamheten, kan du kontakta en rehabiliteringsarbetare i din hemkommun. 

Kontaktupgifter  

Laihela: 044 475 0281 

Närpes: 040 160 0752 tai 050 409 9363

Korsnäs: 050 343 7822

Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronby:  

Ergoterapeuter 050 522 7782 

Fysioterapeuter 046 920 2821 

Nykarleby: 050 5770526

Malax: 050 437 2446

Kristinestad: 06 221 8471 (kl. 8-9) eller 040 086 1665 

Korsholm: 044 727 7952 eller 044 727 1398

Vörå: 

Ergoterapeut 044 424 0114      

Fysioterapeut 040 452 6482

Vaasa:      

Ergoterapeuter 040 738 3220 eller 040 589 4186 eller 040 194 9586
Fysioterapeuter
Centrum 040 145 8777, Brändö, Storviken 040 583 6046

Korsnäståget, Gamla Vasa, Roparnäs, Bobäck, Orrnäs, Kilskiftet 040 738 2987 eller 040 152 5973

Vöråstan, Centrum – station, Sundom, Vasklot 040 649 4828

Lillkyro, Gerby, Västervik, Dragnäsbäck, Infjärden, Hemstrand, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr 040 128 3055

Sandvik, Högbacken, Sunnanvik 040 578 6258

Motionstjänster för äldre

Många slags gruppaktiviteter erbjuds för personer över 65 år som bor hemma och vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga har försämrats eller riskerar bli sämre. Aktiviteterna stödjer de äldre som bor hemma och deras anhöriga. Målet är att bibehålla och förbättra de äldres funktionsförmåga och att stödja boende hemma.  

Motionstjänsterna ordnas både som en egen verksamhet av välfärdsområdet, av kommunernas idrottstjänster och av den tredje sektorn.

Fallförebyggande polikliniken

Fallförebyggande poliklinikens mål är att förebygga fallolyckor bland över 65-åriga personer som bor hemma samt de skador som uppkommer när man faller.  

Kriterierna är att personen under det senaste året har fallit en eller flera gånger, är rädd för att falla eller har problem med balansen. I kriterierna ingår inte att man fallit p.g.a. halka. 

Till tjänsten söker man sig på rekommendation av en sakkunnig inom hälsovården eller så kan klienten själv kontakta fysioterapeut på telefon 040 583 6738.

Rehabilitering på serviceboendeenhet 

På serviceboendet leds gruppträningspassen av en fysioterapeut, som vid behov ger individuell handledning. Fysioterapeuten bedömer också de boendes behov av hjälpmedel och fungerar som en länk till hjälpmedelsutlåningen. Dessutom deltar fysioterapeuten vid behov i uppgörandet av den boendes vård- och serviceplan.  

Fysioterapeuten instruerar skötarna hur de ska stödja de boendes funktionsförmåga. Ett viktigt verktyg i det här arbetet är kinestetiken, som bygger på att man förstår människans naturliga rörelsemönster och sinnesfunktioner, beröringens effekter och på ett respektfullt bemötande av människan.  

Fysioterapeuterna på serviceboendet kan kontaktas via servicehemmets vårdpersonal.