Till innehållet

På sjukvårdsmottagningen gör vi bedömning av vårdbehov och gör upp en vårdplan tillsammans med dig.

Till sjukvårdsmottagningen kan du boka tid för bl.a. sårvård, stygnborttagning, injektioner/vuxnas vaccinationer, sjukintyg (för förkylning och magsjuka) och öron besvär.

Till sjukvårdsmottagningen kan du boka  tid för att få Intyg för vård av sjukt barn.

Boka din tid via kundservicecentralen

Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.