Till innehållet

Sköterskemottagning utan tidsbeställning åt alla vasabor och personer som studerar i Vasa. Skötaren diskuterar med dig och lagar remiss till laboratorieundersökningar. Man får äta och dricka före laboratorieundersökningarna, men man bör vara ourinerad i 2 timmar. Vid behov reserverar skötaren en tid till läkare. Läs mer om könssjukdomar via Terveyskirjasto (endast på finska): info om könssjukdomar.

Misstanke om könssjukdom

Gör bedömningen: Omaolo

Uträtta ärenden

Personer, vars hemkommun är Vasa, kan boka en elektroniskt tid till skötare på polikliniken för könssjukdomar. Telefontid till skötare kan även bokas elektroniskt.

Besökstid till läkare kan inte bokas elektroniskt.

Du kan ändra eller avboka reserverad tid ett dygn före mottagningen.

Boka tid elektroniskt här: Elektronisk tidsbokning

Skötarmottagning utan tidsbeställning vid polikliniken för könssjukdomar: onsdag kl. 8.30–10, fredag kl. 8–9

Telefonrådgivning och laboratoriesvar ges per telefon:

måndag kl. 15–16, onsdag kl. 14–16

Klamydia och gonorré distanstest

Du kan göra avgiftsfri klamydia och gonorré distanstest hemma:

Länk till att boka testet/Synlab