Till innehållet

Sjukskötarna har ett nära samarbete med läkare, fysioterapeuter och ergoterapeuter.

Om du har  vårdats vid annan ort utanför Österbottens välfärdsområde ber vi dig vänligen ha röntgenbilder och epikris tillgängliga senast i samband med det inplanerade besöket.

Uträtta ärenden

Kirurgiska mottagningen i Jakobstad finns vid hälsovårdscentralen.

Jakobstad social- och hälsovårdscentral
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Sjukskötares telefontid vardagar kl. 8:00-8:30, tel. 040 486 3394.