Till innehållet

Hälsogranskningar för sjömän

Den första undersökningen skall göras vid en sjömanshälsocentral.

Förnyelse av sjömansintyg kan göras hos sjömansläkare även annanstans än på sjömanshälsocentralen.

Besöksadress

Sjömanshälsocentral i Vasa

TT Botnia
Storalånggatan 35
65100 Vasa

tel 06 325 2000

Sjömanshälsocentral i Jakobstad

Malmska social-och hälsocentral
Kållbyvägen 7
68601 Jakobstad

Sjömanshälsocentral i Nykarleby

Hälsocentralen i Nykarleby
Mathesiusgatan 9
Nykarleby