Till innehållet

Du kan även anmäla dig till den elektroniska hälsotränarens träningsprogram.
De teman du kan välja är:

  • motionsprogram, olika belastningsnivåer
  • hälsosam kost (träningsprogram)
  • sömnträningsprogram
  • träningsprogram för vikthantering
  • träningsprogram för hantering av alkoholkonsumtion
  • träningsprogram för att sluta röka
  • träningsprogram för stresshantering
  • träningsprogram för att lösa konflikter i parförhållande
  • träningsprogram för barnfamiljer

Webbtjänster

Här kommer du till elektronisk hälsokontroll

Tillhörande tjänster