Till innehållet

Hälsokontrollen är frivillig och kostnadsfri för kunden. Att organisera hälsokontrollen är välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdet kan ta ut avgifter för uppföljande behandlingar I 11 § i lagen om kundbetalningar föreskrivs nedsättning eller utebliven indrivning av avgifter.

I lagen betonas prioriteringen av lättnader i utbetalningarna i förhållande till försörjningsstöd. Ändringar i lagen om social- och sjukvårdens kundavgifter.

 Syftet med hälsokontrollen förklaras för den som deltar i hälsokontrollen. Deltagaren får veta var och hur informationen från hälsokontrollen används och vilka uppföljningsåtgärder som vidtas. I samband med hälsoundersökningen upprättas en personlig behandlings- eller serviceplan. I den antecknas planer och mål med relevans för hälsa och välbefinnande samt arbetsförmåga och uppföljning avtalas.

Hälsokontrollen för arbetslösa görs i regel av en hälsovårdare, ibland även av en läkare. En läkare behövs till exempel om man vill bedöma arbetsförmågan eller behovet av rehabilitering Välfärdsområdet ansvarar för att organisera tjänsten, det vill säga det bestämmer hur tjänsten produceras.

Hälsokontrollen görs vanligtvis på en social- och hälsocentral eller på ett multidisciplinärt samservicekontor som främjar sysselsättningen (TYP) , ibland även på företagshälsovården. 

Ta kontakt

Tel. 040 589 5856
Telefontid må-to kl. 14.30-15.30

H–huset 1 vån.
Sandviksgatan 2-4 65130 Vasa 

För kunder som redan besökt mottagningen skapas en tidsbegränsad kundrelation för ett år, under den tiden kan man boka en telefontid via elektroniska tidsbokningen:

Tel: 044 424 9121

Gamla Karperövägen 17, 65610 Korsholm

Tel: 050 441 7782

Stampvägen 2, 66100 Malax

Tel: 06 385 2225

Öurvägen 25, 66800 Oravais

Ringbud till hälsovårdare
Tel: 06 786 2701

Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby

Tel: 040 714 8909 (kansli, lämna ringbud inte egen arbetstelefon) 

Vallinmäentie 4, 66400 Laihia

Jakobstad och Larsmo

Långtidsarbetslösa, tel: 06 786 1333/050 447 1218 

Korttidsarbetslösa, tel: 06 786 1333 (går via telefonrådgivningen) 

Jakobstad social- och hälsovårdscentral

Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Esse och Bennäs

Korttidsarbetslösa, tel: 050 502 3522

Bennäs välfärdsstation

Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Tel: 06 786 1333/050 447 1218 

Jakobstad social- och hälsovårdscentral

Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Tel: 045 129 5913 

Hälsostation

Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Tel: 06 218 7601
Telefontid mån-fre kl. 9.30-10.00. Ringbud kan lämnas kl. 8-12.

Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Tel: 040 508 5577

Bottenhavets hälsa

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.