Till innehållet

Hälsokontrollen är frivillig och kostnadsfri för kunden. Att organisera hälsokontrollen är välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdet kan ta ut avgifter för uppföljande behandlingar I 11 § i lagen om kundbetalningar föreskrivs nedsättning eller utebliven indrivning av avgifter.

I lagen betonas prioriteringen av lättnader i utbetalningarna i förhållande till försörjningsstöd. Ändringar i lagen om social- och sjukvårdens kundavgifter.

 Syftet med hälsokontrollen förklaras för den som deltar i hälsokontrollen. Deltagaren får veta var och hur informationen från hälsokontrollen används och vilka uppföljningsåtgärder som vidtas. I samband med hälsoundersökningen upprättas en personlig behandlings- eller serviceplan. I den antecknas planer och mål med relevans för hälsa och välbefinnande samt arbetsförmåga och uppföljning avtalas.

Hälsokontrollen för arbetslösa görs i regel av en hälsovårdare, ibland även av en läkare. En läkare behövs till exempel om man vill bedöma arbetsförmågan eller behovet av rehabilitering Välfärdsområdet ansvarar för att organisera tjänsten, det vill säga det bestämmer hur tjänsten produceras.

Hälsokontrollen görs vanligtvis på en social- och hälsocentral eller på ett multidisciplinärt samservicekontor som främjar sysselsättningen (TYP) , ibland även på företagshälsovården. 

Ta kontakt

Om du inte får kontakt via telefon, lämna ringbud eller ta kontakt via e-post.

Vasa
Meri Saikko
Tel. 040 589 5856
Telefontid må-to kl 14.30-15.30
E-post: meri.saikko@ovph.fi

H–huset 1 vån.
Sandviksgatan 2-4 65130 Vasa 

Lillkyro
Henna Myntti
Tel. 040 570 4911
Telefontid tisdagar kl. 10.30-11.30
E-post: henna.myntti@ovph.fi

Lillkyrovägen 18 66500 Lillkyro

För kunder som redan besökt mottagningen skapas en tidsbegränsad kundrelation för ett år, under den tiden kan man boka en telefontid via elektroniska tidsbokningen:

Nina Fantback
Tel: 044 424 9121
E-post: nina.fantback@ovph.fi

Gamla Karperövägen 17, 65610 Korsholm

Tina Backlund
Tel: 050 441 7782
E-post: tina.backlund@ovph.fi

Stampvägen 2, 66100 Malax

Carolina Holm
E-post: carolina.holm@ovph.fi

Öurvägen 25, 66800 Oravais

Ida Svanbäck
Tel: 050 514 4898
E-post: ida.svanback@ovph.fi

Josephine Isaksson
Tel: 06 786 2740
E-post: josephine.isaksson@ovph.fi

Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby

Veera Salminen
Tel. 040 714 8909 (kansli, lämna ringbud)
E-post: veera.salminen@ovph.fi

Vallinmäentie 4, 66400 Laihia

Långtidsarbetslösa
Susanne Häggman
Tel: 06 786 1333 eller 050 447 1218 
E-post: susanne.haggman@ovph.fi

Korttidsarbetslösa
Irene Nygård
Tel: 06 756 1447 (telefontid ti-to kl 8-8.30) eller 06 786 1333 (går via telefonrådgivningen) 
E-post: irene.nygard@ovph.fi

Jakobstads social- och hälsovårdscentral
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Susanne Häggman
Tel: 06 786 1333 eller 050 447 1218 
E-post: susanne.haggman@ovph.fi

Jakobstad social- och hälsovårdscentral
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Gerd Metsäranta
Tel: 045 129 5913
E-post: gerd.metsaranta@ovph.fi 

Hälsostation
Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Carola Antfolk
Tel: 06 218 7601
Telefontid mån-fre kl. 9.30-10.00. Ringbud kan lämnas kl. 8-12.
E-post: carola.antfolk@ovph.fi

Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Tuula Sandberg
Tel: 040 508 5577
E-post: tuula.sandberg@pihlajalinna.fi

Bottenhavets hälsa
Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.