Till innehållet
Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke-brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker, är stängda 24–26.12.2023 och 1.1.2024. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.

Kundservicecentralen och Seniorlinjen är liksom hälsostationerna stängda 24-26.12.2023 och 1.1.2024. Under helgdagarna kan du få hjälp genom att ringa jourhjälpsnumret 116 117. Yrkespersoner på jourhjälpen ger dig råd och anvisar dig vid behov att uppsöka vård. Ibland kan samtalen ändå hopas och då lönar det sig att försöka på nytt efter en stund eller använda sig av återuppringningstjänsten. I nödfall ska du ändå alltid ringa nödnumret 112. Socialvårdens krisjournummer 06 218 9555 betjänar också under helgdagarna.

Om du utsatts för sexuellt våld av en närstående eller okänd person kan du ringa Seri-stödcentrets nummer 040 589 4752 även under julhelgen. Stödcentret är öppet dygnet runt och erbjuder sin service gratis. Stödcentret hjälper alla som utsatts för sexuellt våld – oberoende av kön.