Till innehållet
Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker är stängda på självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och trettondagen. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.

Du kan kontrollera öppettiden på enhetens egen sida

Enheterna informerar om sina avvikande öppettider på sina egna sidor och upplyser också kunderna om eventuella ändringar i öppettiderna i samband med vårdbesöken.

– I regel är mottagningarna stängda på självständighetsdagen, julen och trettondagen, säger koordinerande avdelningsskötare Pirjo Pitkäkangas.

Under helgdagarna kan du ändå få hjälp genom att ringa jourhjälpsnumret 116 117. Kundservicecentralen igen öppnar efter julhelgen på tisdagen den 27 december. Centralen är liksom hälsostationerna stängd på självständighetsdagen, julen och trettondagen. Dagen före julafton, dvs. den 23 december, stängs kundservicecentralen redan klockan 14.

Brådskande ärenden sköts på jouren – kom ihåg att ringa först

Om du behöver brådskande hjälp under helgdagarna kan du ringa jourhjälpsnumret 116 117. Yrkespersoner på jourhjälpen ger dig råd och anvisar dig vid behov att uppsöka vård. I nödfall ska du ändå alltid ringa nödnumret 112.

– Jourhjälpen svarar i allmänhet snabbt. Men ibland kan samtalen ändå hopas och då lönar det sig att försöka på nytt efter en stund eller använda sig av återuppringningstjänsten. Vid sjukdomsfall och olyckor ska man naturligtvis ringa 112, säger Pitkäkangas.

Även socialvårdens krisjournummer 06 218 9555 betjänar under helgdagarna.

Om du utsatts för sexuellt våld av en närstående eller okänd person kan du ringa Seri-stödcentrets nummer 040 589 4752 även under julhelgen. Stödcentret är öppet dygnet runt och erbjuder sin service gratis. Stödcentret hjälper alla som utsatts för sexuellt våld – oberoende av kön.