Till innehållet

munhälsovård

25.3.2024 Allmänt

Rapport: Österbottningarna borde röra på sig mera

Att få tillräckligt med arbetskraft är den största utmaningen som social- och hälsovården kommer att ha i framtiden. Befolkningen i arbetsför ålder minskar samtidigt som den äldre befolkningen växer, konstaterar rapporten Hur mår Österbotten? som beskriver nyckeltalen för samt hälsan och välbefinnandet hos befolkningen i Österbotten. Antalet österbottningar som inte rör på sig alls och som har försämrad rörelseförmåga har ökat i alla åldersgrupper.
15.12.2023 Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke-brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker, är stängda 24–26.12.2023 och 1.1.2024. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.
2.11.2023 Allmänt

Vården på undervisningstandkliniken fortsätter även om undervisningen föreslås upphöra

Sedan år 2008 har Vasa haft en tandklinik där man ordnat decentraliserad undervisning för kandidater i odontologi på Åbo universitet. Undervisningsverksamheten har endast varit en del av hela verksamheten på undervisningstandkliniken. Även om undervisningen föreslås upphöra kommer den övriga verksamheten på tandkliniken att fortsätta som vanligt.
30.10.2023 Allmänt

Mobil tandklinik parkerar på skolgården

Med munhälsovårdens mobila klinik kan hundratals skolelevers tänder kontrolleras i vinter. Verksamheten startar i början av november i Nedervetil i Kronoby.
25.8.2023 Allmänt

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september Vårdgarantin, det vill säga den lagstadgade tidsgräns inom vilken man ska få vård inom primärvården skärps i början av september. Välfärdsområdet fortsätter vidta åtgärder för att väntetiderna ska bli kortare och tillgången till servicen ska bli bättre.
17.4.2023 Allmänt

Tandköttsinflammation är en lömsk folksjukdom

Tandköttsinflammation är en besvärlig åkomma som kan förstöra tandens stödjevävnader om den blir långdragen. Att förebygga och vårda är dock lätt: borsta tänderna två gånger om dagen och rengör även tandmellanrummen. En frisk mun påverkar hela kroppens hälsa positivt.