Till innehållet

munhälsovård

25.8.2023 Inlägg

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september Vårdgarantin, det vill säga den lagstadgade tidsgräns inom vilken man ska få vård inom primärvården skärps i början av september. Välfärdsområdet fortsätter vidta åtgärder för att väntetiderna ska bli kortare och tillgången till servicen ska bli bättre.
17.4.2023 Allmänt

Tandköttsinflammation är en lömsk folksjukdom

Tandköttsinflammation är en besvärlig åkomma som kan förstöra tandens stödjevävnader om den blir långdragen. Att förebygga och vårda är dock lätt: borsta tänderna två gånger om dagen och rengör även tandmellanrummen. En frisk mun påverkar hela kroppens hälsa positivt.
2.12.2022 Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker är stängda på självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och trettondagen. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.