Till innehållet
Allmänt

Mobil tandklinik parkerar på skolgården

Den blåa klinikvagn står framför en gul skolbygnad.
Med munhälsovårdens mobila klinik kan hundratals skolelevers tänder kontrolleras i vinter. Verksamheten startar i början av november i Nedervetil i Kronoby.

Tandvårdens mobila klinik kommer i fyra månader att köra runt i Österbottens välfärdsområde. Det här görs för att testa en verksamhet där välfärdsområdets tandläkare och tandskötare arbetar på en mobil klinik på sex orter i två veckor åt gången.

Den mobila kliniken är i själva verket en husvagn som för tillfället står på skolgården i Nedervetil. De första skoleleverna kontrolleras på onsdag.

– På den mobila kliniken kan man genomföra förutom tandkontroller även vanliga åtgärder. Man kan exempelvis ta bort mjölktänder eller laga hål. Ifall barnet har ett större vårdbehov bokar man en ny tid till tandkliniken, säger regionövertandläkare Anne Hägglund.

Hon betonar att servicen är exakt den samma som på de andra tandklinikerna i välfärdsområdet. Elever i årskurs 1, 3 och 5 kallas till kontroller. Den mobila kliniken fokuserar sig på dessa grupper, och inga andra grupper som till exempel jourpatienter.

Kort avstickare från lektionen till tandkliniken

Efter Nedervetil besöker den mobila kliniken Larsmo, Pedersöre, Oravais, Korsnäs och sist Kaskö i slutet av februari.

– På dessa orter finns det för tillfället ingen egen tandklinik eller så är avståndet från skolan till tandkliniken långt. Vi har velat erbjuda servicen nära skoleleverna, säger regionövertandläkare Ulrica Pada.

Tack vare den mobila kliniken kan hela klassens tandkontroller skötas samlat under en och samma vecka, eftersom eleverna under skoldagen snabbt kan besöka kliniken på skolgården.

– Vi har samarbetat tätt med skolorna. I Kronoby, Larsmo och Pedersöre informeras föräldrarna om tandläkarbesöket via Wilma. Eleverna i årskurs 1 har dessutom fått ett kallelsebrev för att föräldrarna ska kunna komma med på tandläkarbesöket om de vill, säger Hägglund.

I Oravais, Korsnäs och Kaskö informeras föräldrarna om barnets tandläkarbesök traditionellt per brev eller sms.

Den blåa klinikvagn står framför en gul skolbygnad.
Den mobila tandkliniken är nu parkerad vid Nedervetil Skola.

Erfarenheterna ska användas för att utveckla verksamheten

Den mobila kliniken har beviljats projektmedel och hyrts för fyra månader. Efter det fortsätter den sin resa, och personalen återgår till sitt arbete på sina egna tandkliniker i välfärdsområdet.

– Efter de här månaderna kommer vi att bedöma hur servicen fungerade samt om vi kunde använda en motsvarande serviceform också i fortsättningen och hur vi kunde vidareutveckla den, säger Pada.