Till innehållet
Allmänt

Vården på undervisningstandkliniken fortsätter även om undervisningen föreslås upphöra

Kvinna hos tandläkare.
Sedan år 2008 har Vasa haft en tandklinik där man ordnat decentraliserad undervisning för kandidater i odontologi på Åbo universitet. Undervisningsverksamheten har endast varit en del av hela verksamheten på undervisningstandkliniken. Även om undervisningen föreslås upphöra kommer den övriga verksamheten på tandkliniken att fortsätta som vanligt.

På tandkliniken tillhandahålls service av bland annat munhygienister, tandläkare och specialisttandläkare. Enheten har även röntgen. Förslaget om att sluta med undervisningsverksamheten innebär att den personal som handlett studenter frigörs till förmån för vårdarbetet. Samtidigt kan mottagningsrummen som använts för undervisningen i fortsättningen användas för egen verksamhet.

– Även om kandidaternas träning på undervisningstandkliniken föreslås upphöra kommer vi att fortsätta anställa sommarkandidater i odontologi och andra som utför praktik inom mun- och tandvården precis som tidigare i hela välfärdsområdet. I fortsättningen kommer all vår verksamhet att vara starkt bunden till lagen, vi kommer med andra ord att koncentrera oss på endast de lagstadgade funktionerna, till exempel att förbättra tillgången till icke-brådskande vård, bekräftar ledande tandläkare Hanna Kangasmaa.

Undervisningsverksamheten påbörjades år 2008. Målet med undervisningen var bland annat att underlätta rekryteringen av tandläkare till området. Genom åren har verksamheten ändå bara lett till ett fåtal rekryteringar.

Beslutet om undervisningsverksamheten fattas av välfärdsområdesstyrelsen den 20 november och av välfärdsområdesfullmäktige den 27 november som en del av framtids- och anpassningsprogrammet och 2024 års verksamhets- och ekonomiplan.

Även alla andra förslag som presenterades på måndagen den 30 oktober är beslutsförslag som välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige tar ställning till på sina sammanträden i november.