Till innehållet
Allmänt

Säker vårdmiljö snabbt med hjälp av desinfektionsrobot

Lokalvårdare stryrar roboten med en surfplatta.
Intensivvårds- och övervakningsavdelningen på Vasa centralsjukhus får hjälp med städningen av en desinfektionsrobot. Roboten ersätter inte den traditionella mekaniska städningen, men den är ett bra komplement för att skapa en ren och säker vårdmiljö.

Vasa centralsjukhus är ett av tre sjukhus i Finland som har fått en ny jobbarkompis i form av en robot som desinficerar med UV-C-strålning. Roboten, som kostar 80 000 euro, donerades av Europeiska unionen. De två andra robotarna till Finland donerades till universitetssjukhusen i Åbo och Helsingfors.

I Vasa jobbar roboten på intensivvårds- och övervakningsavdelningen, där den hjälper till med att desinficera utrymmen där man behöver avlägsna skadliga mikrober. Robotens ursprungliga syfte var att hjälpa till under coronapandemin, men nu används den även i andra situationer på enheten.

– Men exempelvis korridorerna kommer inte att rengöras med den här roboten. Där finns inte de kritiska mikroberna, till skillnad från i behandlings- och patientrummen. Roboten passar för till exempel infektions- eller operationsavdelningen, förklarar hygienskötare Elina Välivainio.

UV-C-strålningen förstör osynliga mikrober

Den desinficerande effekten kommer från den UV-C-strålning som robotens lysrör genererar. Osynliga mikrober på ytor och i luften förstörs av den kraftiga strålningen, eftersom strålningen bryter ner bakteriernas DNA-struktur. Människor får inte befinna sig i samma rum som roboten när den jobbar, eftersom den kraftiga strålningen orsakar hud- och brännskador.

Roboten styrs med en surfplatta och är utrustad med ett sensoröga och rör sig på hjul. Man kan antingen styra roboten manuellt eller rita ut en färdig rutt som den sedan följer i rummet.

På surfplattan går det också att ringa in ställen som kräver mer noggrann desinfektion och därmed behöver exponeras för strålningen en längre stund.

Vem som helst får ändå inte använda roboten, utan personalen måste genomgå en utbildning i hur den ska användas. Tanken är att så många lokalvårdare som möjligt ska utbildas och kunna börja använda roboten. Personalen är sedan tidigare bekant med desinficerande apparater som gör städningen mer effektiv, tidigare har man använt en apparat som fungerar med väteperoxidånga.

– Den nya roboten gör jobbet snabbare. Med maskinen som vi använde tidigare behövde vi vänta ett tag innan någon fick gå in i rummet. Nu behövs det inte längre, eftersom man får gå in i rummet direkt efter att UV-C-strålningen stängs av, berättar hygienskötare Marja Leppälä.

Effektiv och miljövänlig städning

Ljusstrålningen når också de ställen det kan vara svårt att nå med traditionella rengöringsmetoder. Det går alltså hyfsat snabbt att skapa en säker vårdmiljö och rummet kan vid behov färdigställas snabbt för nästa patient.

Innan roboten kan påbörja sitt arbete ska ändå den manuella städningen vara klar så att ingen synlig smuts bränns fast. Tack vare att roboten används för att färdigställa rummet minskar mängden desinfektionsmedel som behöver användas. Det här gör också att städningen blir lite mer miljövänlig då det inte behövs lika mycket kemikalier.

–  Man kan säga att vi är en föregångare inom det här fältet, kommenterar Välivainio.