Till innehållet
Allmänt

Kundavgifter för mottagningar på distans ändrar

Från och med den 2 maj blir mottagningsbesök som hålls på distans inom den specialiserade sjukvården avgiftsbelagda i Österbottens välfärdsområde.

En poliklinikavgift tas ut för förhandsöverenskomna telefon-, chatt- eller videomottagningar som ersätter fysiska besök på verksamhetsställen. För de mottagningar som hålls på distans inom den specialiserade sjukvården uttas en poliklinikavgift på 46 euro. 

Distansmottagningar blir allt vanligare i takt med att välfärdsområdet utökar utbudet av olika digitala tjänster.  

– Om patientens ärende kan skötas på distans använder vi oss av denna möjlighet. Det är den tid som en yrkesutbildad person använder för besöket som kostar och inte så mycket platsen där ärendet sköts, säger verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö som ansvarar för social- och hälsocentralerna i välfärdsområdet.

– För patienten är distansmottagning ofta också ett lättare alternativ, för då kan besöket skötas i lugn och ro i det egna hemmet, samtidigt som patienten inte behöver åka till verksamhetsstället som ibland kan vara långt borta. 

Förändringen gäller inte besök och distansmottagningar inom den psykiatriska specialiserade sjukvården.

I fortsättningen är det också så att ingen besöksavgift tas ut för rådgivning, tidsbokning eller bedömning av vårdbehov som kundservicecentralen gör via chattfunktionen eller per telefon. 

Patienten informeras på förhand ifall distansmottagningen är avgiftsbelagd. Saken kan gås igenom tillsammans med exempelvis poliklinikens skötare eller så informeras patienten om det i kallelsebrevet som skickas till patienten. För distansbesök som inte använts eller annullerats uppbär välfärdsområdet en avgift på 56,70 euro av dem som fyllt 18 år. Annullering av mottagningsbesök utan godtagbar orsak måste göras senast vardagen före mottagningen.  

Du hittar mer information om kundavgifterna på vår webbplats