Till innehållet

hälsovård

13.1.2023 Allmänt

Försöket med avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år påbörjas

Försöket med avgiftsfria preventivmedel inleds i Österbottens välfärdsområde. Försöket inkluderar alla unga under 25 år, men beroende på boendeort kan förfarandet variera. Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten pågår arbetet med att förenhetliga tillvägagångssätten.
2.1.2023 Coronavirus

Behandla corona som övriga förkylningar – den omfattande coronaprovtagningen upphör

Österbottens välfärdsområdes pandemiledningsgrupp sammanträdde för första gången i år den 2 januari. Gruppen tog beslut om att avsluta den omfattande coronaprovtagningen i enlighet med den nationella linjedragningen. I fortsättningen tas coronatest endast när det ur vårdsynvinkel är nödvändigt. Coronasmittan kan i regel behandlas hemma såsom andra virussjukdomar.
19.9.2022 Allmänt

Sjukskrivningar efter ingrepp blir mer individuella

Inom ramen för Arbetshälsoinstitutets nationella TYÖOTE-projekt pågår just nu arbetet med att utveckla vårdkedjorna i Österbottens välfärdsområde. Processen för vård, rehabilitering och återgång till arbetet kan snabbas upp om samarbetet mellan specialsjukvården, primärhälsovården och företagshälsovården förbättras. "Tanken är att företagshälsovården, utgående från patientens yrke, bedömer hur lång en sjukskrivning ska vara", berättar specialplanerare Susanna Heinonen som fungerar som ordförande i projektets operativa arbetsgrupp.
28.6.2022 Allmänt

Hetta är en hälsorisk – kom ihåg att dricka!

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hetta och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar.