Till innehållet

hälsovård

2.6.2022 Kundtidning Hembesöket

Välfärdsområdet populär bland specialiserande läkare

Vasa hälsovårdscentral och Vasa centralsjukhus har under flera år placerat sig bland Finlands bästa utbildningsorter enligt Yngre Läkares Förenings enkät. Vad är det som gör att unga läkare trivs?